Disclaimer: mijn enige beweegreden hier over te communiceren is dat ik oprecht meen op te te staan
tegen onrecht. Ik verzoek een ieder die dit leest dan ook dringend mij te corrigeren wat niet mocht kloppen.
 
 
Zaak Jasper Steringa;
 
Aan de hand van enkele opnames meen ik aan te tonen dat er voorafgaand aan de moord en verkrachting van Marianne Vaatstra niet een fietstocht is geweest samen met de twee vrienden. Dat brengt mij op de vraag die ik vanaf het begin dat ik hier mee bezig ben stel: 
 
                                         “hoe kan dan Jasper Steringa de dader zijn?
 

De onderbouwing van geen fietstocht:

1) Opsporing Verzocht 4 mei 1999, drie dagen na het delict. Er werd een zwarte herenfiets getoond terwijl in een uitzending van SBS6 duidelijk een damesfiets wordt herkend. In de omgeving gonsde het van de geruchten omtrent de herkomst van de damesfiets. Was het daarom dat al na drie dagen deze zaak in Opsporing Verzocht kwam en een zwarte herenfiets werd getoond? Immers, er was geen noodzaak voor een item in Opsporing Verzocht er waren slechts drie dagen na het delict meer dan voldoende aanknopingspunten. Kortom; het ging in mijn ogen om de damesfiets.

Als vertrektijd uit de Paradiso werd in de betreffende uitzending van Opsporing Verzocht genoemd het tijdstip van 01.30 uur. Door geen enkele getuige bevestigd! Ik ga ervan uit dat, toen nog te goedertrouw, Spencer Sletering en Wietze Steenstra als vertrektijd 24.00 uur de rechercheurs hebben medegedeeld. Getuigen deze dat zeker.

Wat mij opvalt in deze uitzending van Opsporing Verzocht, waar het de bedoeling is dat getuigen zich melden, (naar ik aanneem) is dat niet werd verteld dat de drie fietsten op twee fietsen waarbij van één fiets de band steeds leegliep én dat niet werd vermeld dat bij station Buitenpost een fiets was gestolen. Zeer vermeldenswaard lijkt me. De vraag is waarom het niet vermeld werd; was dat mogelijk doordat deze aspecten later aan het verhaal zijn toegevoegd?

Hier kunt u de inhoud creëren die zal worden gebruikt binnen de module.

Opsporing Verzocht  4 mei 1999 vanaf 20.45

2) Medewerkster Tetsje van snackbar ’t Filtsje zag samen met collega Anja (op 07.00 min.) Marianne Vaatstra tegen de sluitingstijd van 24.00 uur de snackbar binnen komen. Zónder Spencer Sletering, ook daarvan werden de rechercheurs op de hoogte gebracht. Vervolgens hoorden ze er niets meer van… zoals zoveel getuigen. Zo ook de kroongetuigen Geke Haarsma Verry Brouwer Tiny de Haan Pier Hoekstra en Rommie Stiksma en veel anderen. Het bleef akelig stil. Bestaat het begrip : “ongewenste getuige“?
Alle verklaringen belanden letterlijk in de onderste lade. Of zoals een oud collega van mij dat ooit noemde: “de map met zoek geraakte stukken“. Waarom vermelde Opsporing Verzocht als tijdstip van vertrek uit de Paradiso 01.30 uur terwijl ze ervan op de hoogte waren dat ze om 24.00 uur daar niet meer waren?

Gesprek met medewerkster van de snackbar

3) Bijgaand een interview welke Peter R. de Vries had met een andere kroongetuige Verry Brouwer. Hij had die nacht samen met zijn vriendin rond 00.30 uur Spencer Sletering gezien zonder Marianne Vaatstra op het fietspad bij de tennisbanen in Kollum. Enkele honderden meters van de plaats waar hun fietsen stonden bij het RABO plein.

Zoals inmiddels bekend is door de getuigenis van de medewerksters van de snackbar was dat mogelijk. Verry Brouwer was zeer stellig dat hij zijn dorpsgenoot Spencer Sletering had gezien, ze hadden zelfs over en weer gegroet en Verry Brouwer kon zelfs vanwege de volle maan de kleding van Spencer Sletering beschrijven. (zegt ook Bauke Vaatstra in het filmpje van Peter R. de Vries op het einde.) Betrouwbaar dunkt mij. Daarbij hij was niet alleen. Twee kroongetuigen! Ongewenst.

Was de reden dat het OM de vertrektijd uit de Paradiso had verlaat naar 01.30 uur om deze getuigen “uit te schakelen? Spencer Sletering werd door Peter R. de Vries benaderd over dat Verry Brouwer en vriendin hem hadden gezien. Hij antwoorde door te zeggen dat hij het niet was geweest en dat Verry Brouwer andere jongens gezien moest hebben. Een in mijn ogen nogal slap antwoord en daarbij niet correct. Immers “officieel” was hij volgens het OM nog in de Paradiso, zodoende een fout antwoord. Wanneer hij inderdaad nog in de Paradiso was zoals het OM beweerde had hij gezegd : “ik kan het niet geweest zijn, ik was nog in de Paradiso”. Spencer Sletering blijkt niet de slimste te zijn niet en kwam met één van zijn vele leugens.

Vanaf dat moment speelt in mijn beleving de “crime fighter” Peter R. de Vries een discutabele rol. Zeker hij moest doorzien dat Spencer Sletering loog, waarom liet hij hem er desondanks mee wegkomen? Wat was zijn rol?

Een tijd geleden toen ik contact had met rechercheur Jan Verkaik over de verklaring van Verry Brouwer kreeg ik van deze rechercheur als antwoord: “hij heeft bij de recherche een andere verklaring afgelegd RA RA”.

Dat zal ik uitleggen; uit gesprekken met getuigen weet ik dat deze meerdere keren op het bureau moesten verschijnen, diverse malen werden gebeld, net zo lang tot ze hun oorspronkelijke verklaring aanpasten naar de wens van de rechercheurs. Pas dan werd verklaring op schrift gesteld. Zo ook die van Verry Brouwer. Bij Peter R. de Vries kon Verry Brouwer vrij uit spreken en dat is wat hij deed. Hij vertelde de waarheid.

Peter R. de Vries in gesprek met Verry Brouwer

4) Niet alleen waren er getuigen die bevestigen dat Marianne Vaatstra iets voor 24.00 uur de Paradiso verlaten had, ook Spencer Sletering zelf vertelde dat aan de ouders van Marianne Vaatstra. Op 1uur 06 is dat te horen. Het is sowieso een interessant interview omdat er nog meer wordt onthuld wat “Nederland” niet mocht/mag weten.

Zoals ik bij 3) vertelde zagen de kroongetuigen Verry Brouwer en Tiny de Haan rond 00.30 uur bij de tennisvelden in Kollum Spencer Sletering zónder Marianne Vaatstra. Elders in Kollum nabij het centrum adres Voorstraat 7 350 m. van de Paradiso zag ongeveer dezelfde tijd 00.30 uur bewoonster Geke Haarsma Marianne Vaatstra zónder Spencer Sletering, dat kan kloppen op basis van wat Verry Brouwer en zijn vriendin zagen.

Echter deze mevrouw, die op een cruciaal punt woonde, vertelde op basis van haar zintuigelijke waarnemingen ook dat vrij zeker Marianne Vaatstra een auto in werd geduwd, getrokken, mevrouw Geke Haarsma hoorde een gil, een portier dichtslaan en een auto snel wegrijden. Toen zij Marianne Vaatstra zag zonder Spencer Sletering reed op dat moment een personenauto voorbij met een voor haar niet onbekend persoon die gefocust naar Marianne Vaatstra keek. Is dit mede de reden dat het OM de vertrektijd uit de Paradiso naar 1,5 uur later verschoof? Het zou zo maar kunnen.

Tenslotte zag mevrouw Geke Haarsma, die naast het zogenaamde RABO plein woonde, Spencer Sletering en zijn vriend Wietze Steenstra rond 01.30 uur bij een vrouw in de auto stappen welke later door mevrouw Geke Haarsma als de moeder van Spencer Sletering werd geïdentificeerd. Om het verhaal compleet te maken: enkele minuten daarna zag Mohammed de eigenaar van eethuis de Pyramide in Buitenpost rond 01.30 uur de jongens zijn zaak binnen komen. 

(Van het RABO plein naar de Pyramide is met de auto 6 minuten)

Opname interview ouders Marianne Vaatstra in zijn geheel zeer interessant. Spencer Sletering zei persoonlijk tegen Bauke Vaatstra dat ze rond 24.00 uur de Paradiso verlieten. Ongeveer vanaf 1 uur minuut 5). Durfde blijkbaar tegen hem niet te liegen.

Afrondend;
 
Met bovenstaande neem ik aan voldoende onderbouwd te hebben dat er voorafgaand aan het delict geen fietstocht is geweest. Dus : 
 
           “hoe kan Jasper Steringa haar tegengekomen zijn op de fiets en de dader zijn“?”
 
Bedankt voor de tijd dat u nam deze bijdrage te lezen en ik hoop dat u de impact ervan begrijpt.  

De vraag is hoe hoog heeft u rechtvaardigheid in het vaandel? Tot nu toe ben ik daar in teleurgesteld.

Hoogachtend;

de heer P. Postma
(oud leidinggevende griffie Strafsector Rechtbank Leeuwarden)