Aanvullend bewijs dat fietsverhaal Marianne Vaatstra een fake verhaal is

Jasper Steringa zou Marianne Vaatstra op de fiets achtervolgt hebben, daarover op blz. 27 van het requisitoir: “Marianne gaat de weg op en fietst links de rotonde over op het moment dat de verdachte de tunnel nog door moet. Hij ziet haar het fietspad weer op rijden en gaat zelf door de tunnel om haar in te kunnen halen“. Einde citaat.

In 1999 was het vanaf de weg na de rotonde niet mogelijk het fietspad vanaf de weg op te fietsen omdat de sloot die er nu nog is, indertijd doorliep tot de rotonde.

(PS. Voor de duidelijkheid; speciaal juist voor fietsers was er een tunneltje aangelegd, het fietsen op de weg was wel mogelijk maar pas ruim 200 meter verder kon je vanaf de weg het fietspad weer op fietsen, gebruik makend van een afslag van de boer om land te bereiken)

Bijgaand filmpje levert het bewijs daarvoor: ( vanaf 02.10 )

Aanvullende bewijs:

Om zeker te zijn van mijn bewering heb ik contact gezocht met de gemeente Noard-East Fryslân om van hen te vernemen sinds wanneer het mogelijk is daar eventueel langs te kunnen op de fiets. ( waarom zou men dat doen….)

Deze reactie ontving ik van een medewerker:

On Monday, February 7, 2022, 01:14:33 PM GMT+1, @noardeast-fryslan.nl> wrote:

Goede morgen mijnheer P. Postma.

Deze dam is aangelegd voor de strooidienst omdat niet alle auto’s door de tunnel passen. Dit is in 2011 aan gelegd. Ik hoop dat u hier verder mee kunt.

Voor degene die nog niet overtuigd was van het bewijs van het filmpje moet dit antwoord van de gemeente Noard-East Fryslân overtuigend zijn.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat Justitie het fietsverhaal heeft verzonnen na 2011, niet rekening houdend met gewijzigde omstandigheden, 12 jaar na dato. Wanneer u daar anders tegen aan kijkt ontvang ik daarvan graag de onderbouwing, ik wil namelijk
geen onwaarheid publiceren.

Dan de logische vervolgvraag: wanneer Jasper Steringa niet Marianne Vaatstra heeft achtervolgt, wat is er dan gebeurt? Kan hij dan wel de moordenaar, verkrachter zijn geweest?

Ik herinner u aan de opname van Peter R. de Vries die getuigen sprak die de betreffende nacht Spencer Sletering zagen en groeten zonder dat Marianne Vaatstra daar bij was. Natuurlijk was er geen sprake van een persoonsverwisseling, dat is op een afstand van max. 10 meter onmogelijk.

( hierin komt ook de moeder van Marianne Vaatstra aan het woord over het fietsverhaal)

Daarnaast is er nog de door Justitie weggemoffelde verklaring van mevrouw Geke Haarsma te bekijken om de homepagina van deze website.

Tenslotte verwijs ik u naar het rapport Akerboom van 2006 waarin wordt vermeld dat er onderzoek is gedaan naar de aard van de verwondingen aan de polsen. Er is proefondervindelijk vastgesteld (door Justitie dus!) dat de verwondingen zijn veroorzaakt door handboeien.

Wat zegt het OM daarover in het requisitoir : “De verdachte zegt niets te weten of zich te herinneren over het binden. Toch is ONOMSTOTELIJK aangetoond dat daarvan sprake is.”

Kunt u dat rijmen? Wat is hier gebeurd?

Wat was naast DNA en bekentenis het bewijs in deze afschuwelijke zaak? Iemand?