Brief aan Wietze en Teade Steenstra

Burgum 11 oktober 2022

Wietze en Teade Steenstra
p/a
9285 / Buitenpost

De waarheid kun je maar op één manier vertellen een leugen op vele manieren

Om te beginnen heb ik er begrip voor dat jullie in 1999/2000 zwegen over de aanloop voorafgaand aan de moord en verkrachting. Door gesprekken met getuigen die zich bij mij melden weet ik dat rechercheurs grote druk uitoefenden waar de doorsnee burger begrijpelijk niet tegen bestand was. Ook de familie Steenstra niet.

Toen ik nog niet zo lang in deze zaak was gedoken had ik via de mail contact met Jan Verkaik over de verklaring die Verry Brouwer aflegde bij Peter R. de Vries. Bij jullie ongetwijfeld bekend. Als antwoord op mijn vraag reageerde hij met : “Verry Brouwer heeft bij de recherche een hele andere verklaring afgelegd, hoe kan dat ra…ra…ra… “? Toen begreep Ik het niet, nu wel, ook op Verry Brouwer is zware druk uitgeoefend. Bij Peter R. de Vries sprak hij de waarheid. Helaas koos Peter R. de Vries toen de zijde van het OM en Spencer  en Wietze) hun leugen kon daardoor in stand blijven. ( “ik heb het Wietze gevraagd die heeft ze ook niet gezien”) Ik heb Wietze de zwakste schakel genoemd.

Wietze heeft over de ontmoeting met Verry en Tiny eens iets interessants gezegd, namelijk dat hij en Spencer met meerdere mensen op het fietspad stonden. Met name interessant omdat hij daarmee aangeeft dat Verry en Tiny Spencer wel herkend moeten hebben. Hij fietste vlak bij jullie langs, jullie stonden immers op het fietspad! Daarbij heb je gezegd dat er meer mensen bij waren. Om twee redenen is dat niet waar:

a. Verry Brouwer zegt overduidelijk dat hij alleen jullie beide zag, waarom zou hij wanneer hij meer mensen had gezien dat niet zeggen?
b. zoals ik al eerder betoogde omdat Spencer zei dat “ze twee andere jongens moeten hebben gezien” absoluut niet waar kan zijn, want was dat het geval geweest dan had justitie deze twee anderen opgespoord omdat ze belangrijke getuigen zijn. Deze zouden Spencer en Wietze vrij pleiten, het zou het bewijs zijn dat hun verhaal klopte. Er waren geen “anderen”.
Wanneer Wietze zegt dat er meer mensen op het fietspad stonden dan alleen zij tweeën zou het geloofwaardig zijn wanneer hij zou zeggen wie dat dan waren. Het zal stil blijven, ze waren er niet. Dat is nu een punt waarbij je jullie verhaal geloofwaardig zou kunnen maken. Je doet het niet, simpelweg omdat je het niet kunt.

Wat mij betreft is tot op de dag van vandaag nooit bekend gemaakt waar jullie vanaf de Paradiso naar toe moesten lopen naar de fietsen, dus moet ik uitgaan van wat ik weet; de fietsen stonden tegen het hek bij mevrouw Haarsma aan de Voorstraat. Waarom is dat altijd stil gehouden?

De reden daarvoor is de volgende, zij heeft meerdere waarnemingen gedaan; de ventielen uit de fietsen, Marianne Vaatstra zonder Spencer om 00.30 uur, hetzelfde tijdstip als dat Verry Brouwer jullie zag zonder Marianne Vaatstra.
Met het bevestigen door justitie dat de fietsen inderdaad bij mevrouw Haarsma tegen het hek stonden zouden ook haar waarnemingen een stuk aannemelijker worden. Dus verzwijgen, jullie deden daar aan mee. Ik zou niet graag in jullie schoenen willen staan.

Volgens Opsporing Verzocht van 4 mei 1999 verlieten jullie om 01.30 uur de Paradiso. Jullie liepen dus met z’n drieën naar de fietsen.  Onlangs liep ik dat ook, het is 300 m. en ik liep het in 5 minuten. Jullie liepen daar in die Koninginnenacht helemaal alleen in het centrum, het was compleet uitgestorven, want van de ruim 700 getuigen heeft niemand jullie gezien. Hoe logisch is dat? Niemand zag gedurende de fietstocht drie mensen op twee fietsen, ook niemand heeft Jasper Steringa zien fietsen……

Volgens het requisitoir kwamen jullie om 01.50 uur aan bij de Swadde. Dus vertrek Paradiso 01.30 uur aankomst de Swadde 01.50 uur. Jullie legden de afstand via station Buitenpost af in 20 minuten volgens justitie.

Vraag: “wie van jullie lette eigenlijk op de tijd? Op ieder station hangt een klok, welk tijdstip gaf de klok aan? Dat mis ik in jullie verhaal dat gegeven zou je verwachten. Omdat jullie van de Paradiso naar de fietsen moesten lopen gaat van de 20 minuten al 5 minuten af. Dus jullie fietsen het in 15 minuten, best snel dus. Het is een afstand van 4.930 meter in 15 minuten, dat is per uur bijna 20 km!! Met Marianne Vaatstra achterop, een leeglopend band en een OM dat zelf zegt: “het fietsen zal niet snel gegaan zijn”
Wietze en Teade, dit is hoe ik deze zaak fileer, op basis van feiten!! Ook nu weer, wat klopt er niet aan deze benadering? Ik ben benieuwd.

Volgens het requisitoir:
a; ging het fietsen niet snel na een dag feestvieren en drinken,
b; hebben jullie in Kollum staan wachten bij een bankje ( waarom?)
c; liep de band van Spencer zijn fiets steeds leeg, dat betekende dus oppompen, waarbij we allemaal weten dat er steeds vaker opgepompt moet worden, hoe vaak Wietze, vanaf welk punt kon er helemaal niet meer gefietst worden?
d; werd een fiets gestolen bij station Buitenpost.

Hoeveel tijd kosten a,b,c, en d? Bij benadering :
a; het fietsen ging niet snel, ook sanitaire stops langzamer 20 minuten;
b; staan wachten bij een bankje; 5 minuten;
c; leeglopende band fiets steeds oppompen ( Marianne zat bij Wietze achterop?) 20 minuten
d; fiets stelen bij station; 10 minuten.
Totaal ingeschatte vertraging 55 minuten, dus duur fietstocht 70 minuten. Natuurlijk is dat variabel, maar ik toon met deze opstelling aan dat jullie op basis van wat OM communiceert nooit al na 15 minuten bij de Swadde konden zijn. In mijn voorbeeld zou dat pas 03.00 uur zijn.

Ben benieuwd wat er niet aan mijn benadering klopt. Laat het me weten.

Dan het afscheid. Daarvan heeft de rechercheur Ron Rintjema een reconstructie gemaakt .
Hij stelt daarin dat al binnen 10 seconden nadat Marianne Vaatstra van jullie afscheid had genomen Jasper achter haar aan fietste. M.a.w. zij was maximaal zo’n 40 meter van jullie vandaan of Jasper die haar bij benadering op 30m van jullie tegenkwam fietste al achter haar. Reconstructie van de recherche. Ik heb het niet bedacht. Ik bedenk niets.
Jullie zeggen Jasper niet gezien te hebben, hij jullie wel. Uit de reconstructie blijkt dat jullie hem ook gezien moeten hebben. Onomstotelijk. Wat zegt het requisitoir: “ze konden hem niet zien, ze keken het donker in”. Wietze, het was volle maan het zicht was die nacht 900m! Jullie zagen hem niet, omdat jullie daar niet waren. Het Openbaar Ministerie doet dan nog een slappe poging het te verdoezelen door te stellen: “de jongens konden hem niet zien, want hij was al omgedraaid”. Ik weet niet hoe slim jullie zijn, maar ik kan iemand die omgedraaid is nog donders goed zien.

Jullie hebben onder grote druk van Justitie indertijd gezwegen, het zou kunnen dat daarbij is aangegeven dat dat het beste was en dat de moord nooit opgelost zou worden. Dat jullie d waarheid verzwegen Dat zou nooit uitkomen. Echter toen kwam er een grootschalig DNA verwantschapsonderzoek die 100% zeker een dader op zou leveren omdat men al een dader had “uitgezocht”. Jasper Steringa werd de “dader”. Waar ik me suf over pieker is waarom er toen niemand is opgestaan die wist dat het niet kon kloppen. WAAROM?

Vorige week liep een bekende documentairemaker met me mee, op enig moment komt er over deze zaak een documentaire en dan niet geregisseerd door Justitie zoals de Discovery reeks, maar het ware verhaal, met ook die van de verzwegen getuigen. Daarin zal ook Wietze zijn rol uitgebreid aan de orde komen.

Persoonlijk maak ik vervelende zaken mee, zo stond ik onlangs letterlijk oog in oog met iemand waarbij ik blinde haat in de ogen zag. Wietze en Teade ik begrijp inmiddels waarom ik lastig gevallen wordt door mensen die zeggen niet lastig gevallen te worden.
Wanneer zal blijken en dat is wat mij betreft een kwestie van tijd, dat Jasper Steringa niet de dader is, zal bekend worden dat er mensen waren die zwegen toen Jasper gearresteerd werd en wisten dat hij niet de dader kon zijn. Hoe zal er naar die mensen gekeken worden?
Naar jullie?

Ik sprak met een getuige, een bekende van Marianne zij was ook in de Paradiso, deze sprak met Marianne, wat ik daarvan weet is dat ik niet de indruk heb dat Marianne van plan was om achterop een fiets naar Buitenpost te gaan.

Wietze en familie Steenstra, waarom toch?

Weet je nog Wietze: “Al kom je met 100 getuigen die anders verklaren”. Dat is pas bluffen, omdat je weet dat er geen andere getuigen zijn, voor jullie zou dat beter zijn geweest, het zou jouw en Spencer vrij kunnen pleiten. Mensen die jullie drieën in het centrum zagen, die jullie op de fiets zagen, die jullie samen met Marianne zagen. Ze zijn er gewoon niet.

Misschien hebben jullie meegekregen dat ik in februari aantoonde dat de dam waar volgens justitie Jasper Steringa Marianne Vaatstra over zag fietsen naar het fietspad komende vanaf de rotonde pas in 2011 is aangelegd. Voor mij een duidelijke aanwijzing dat het fietsverhaal na 2011 bedacht is. Jullie wisten dat al.

Afsluitend, deze brief zal vermeld worden op de website www.keningswei.nl met in een jaar tijd ruim 67.000 bezoekers. Gemiddeld ruim 200 per dag. Er is veel belangstelling, ook voor de podcast die sinds 27 juli te beluisteren is. Inmiddels 3.061 bezoekers, 46 per dag. (YouTube: Deze Dagen Simon van Groningen aflevering Pieter Postma. )

Mijn vaste afsluiting aan iedereen die ik benader en dus ook aan jullie is de volgende: mocht ik ondanks mijn gedegen onderzoek zaken vermelden waarvan jullie kunnen aantonen dat ik een fout maak dan word ik daar graag van in kennis gesteld. Ik wil namelijk op geen enkele manier foute informatie verspreiden.

Hoogachtend;

Pieter Postma
Burgum
keningswei@yahoo.com