Open brief aan psychiater Erik van Altena

Burgum, 12 november 2023

De heer Erik van Altena – psychiater
Optwizel 19
9286 EA Twijzel

Onderwerp: schriftelijke uitleg vanwege door u snel afgebroken telefoongesprek

Geachte heer Erik van Altena;

Enkele maanden geleden benaderde ik u vanwege het volgende: in het profiel van het anonieme twitteraccount @bustuma, welke mij al voor langere tijd lastig valt, eufemistisch uitgedrukt, staat een verwijzing naar uw website. Ik begrijp niet waarom dat is en wanneer ik een zichzelf respecterend psychiater zou zijn ( ik neem aan dat u dat bent) zou ik actie ondernemen om er voor te zorgen dat de website www.erikvanaltena.nl uit het profiel zou verdwijnen. Echter wat bleek “u was er onbekend mee en zag geen reden om actie te ondernemen”. Ik vond en vind dat bijzonder. Ik moest het daarbij laten.

Deze week belde ik u op op basis van nieuwe hier onder vermelde nieuwe informatie. Het gesprek was nog maar amper begonnen of u brak het abrupt af. De manier waarop is niet wat ik van een psychiater verwacht.

Maar nu: ik twitterde over het tijdstip dat de beide jongens bij eethuis de Pyramide in Buitenpost binnen kwamen. Volgens het OM was het afscheid 01.55 uur en dus moeten ze daarna binnen zijn gekomen. Echter de Pyramide sloot om 02.00 uur dus dat was lastig, meestal is dan ook de keuken al gesloten. Uit wat ik weet van getuigen kwamen ze al om 01.30 uur binnen. Dus geen afscheid om 01.55 uur geen Jasper Steringa die haar om 01.55 uur tegenkwam (conform reconstructie Ron Rintjema).

Iemand reageerde bij mij in DM en schreef cryptisch: “de jongens konden niet op twee plaatsen tegelijk zijn”. Daarmee bedoelde hij/zij dat ze niet op dezelfde tijd en in de Pyramide konden zijn en bij de Swadde. Mijn informant wist van iemand dat de jongens al om 01.30 uur in de Pyramide waren. Hij/zij dat had gehoord van iemand die dit via de eigenaar Mohammed wist. Mijnheer Erik van Altena, die ”iemand” bent u volgens mijn informant. U schijnt via Mohammed te weten dat de beide jongens om 01.30 uur de Pyramide binnen kwamen. Mogelijk heeft u dat ergens een keer gecommuniceerd?

Wanneer dat klopt bent u zich ook heel goed bewust van de consequenties van uw zwijgen. Een schrale troost: zoals u zijn er echt heel veel. Hoe toevallig is het dan dat u in het profiel staat van @bustuma? In mijn ogen een stuk minder toevallig. Ik neem aan dat u daar begrip voor heeft?

Mijn informant is (nu nog) anoniem net zoals @bustuma dat nog is. U zult begrijpen dat ik benieuwd ben naar uw kant van het verhaal. 

Hoogachtend;
De heer P. Postma
www.keningswei.nl (150.000 bezoekers)