Vragen aan de familie Sletering:                 

“Het is op zijn minst opmerkelijk dat aan de fietstocht in het requisitoir slechts vier zinnen zijn gewijd.”

 1. Verry Brouwer en Tineke de Haan hebben onomstotelijk Spencer zonder Marianne Vaatstra gezien. Het OM deed niets met die 100 % geloofwaardige verklaring. Opmerkelijk. Waarmee heeft Spencer het OM van zijn gelijk kunnen overtuigen?
 2. Pier Hoekstra uit Buitenpost beweerd dat hij Spencer vlak na 00.00 uur heeft gezien op een fiets met een fiets balancerend op zijn schouder. Heeft Spencer u daar iets van verteld? 
 3. Marianne Vaatstra was toegezegd dat ze met de taxi naar huis zou gaan. Wat heeft Spencer u verteld waarom dit niet zo is gegaan? Hoe reageerde Marianne Vaatstra daar op volgens Spencer?   
 4. Op enig moment moet besloten zijn om naar Buitenpost te fietsen. Wat heeft Spencer u daarover verteld, ook over wanneer dit besloten is, op welke plek en hoe heeft Marianne Vaatstra daar op gereageerd? 
 5. Wat vertelde Spencer u wat de reden was dat er niet een fiets in Kollum werd gestolen?
 6. Volgens de OvJ hadden de jongens al de gehele dag gedronken hoe vaak werd er onderweg gestopt voor een plaspauze?
 7. Ze fietsten op twee fietsen waarvan één met leeglopende band, wat zei Spencer waar die band voor het eerst leeg was? Hoe is de band opgepompt? Zijn ze met een lege band doorgefietst?
 8. M. was de vriendin van Spencer, dus zat ze ook bij Spencer achterop en fietste hij dus op Wietse zijn fiets?
 9. In Kollum hebben ze staan wachten bij een bankje, ze waren nog maar net weg, wat zei Spencer wat de reden daar voor was?
 10. Op het station werd een herenfiets gestolen, wat voor reden gaf Spencer dat hij een herenfiets stal voor een meisje? 
 11. Spencer was in Buitenpost, zijn woonplaats, hij woonde op enkele minuten van het station, was het niet eenvoudiger geweest met M. naar huis te gaan, om daar een fiets te regelen of dat u haar thuis bracht? Wat voor reden gaf Spencer daarvoor op dat hij niet zo gehandeld heeft?
 12. Spencer fietste steeds op Wietse zijn fiets vanwege zijn lekke band met Marianne Vaatstra achterop. Hebben de jongens toen Marianne Vaatstra een eigen fiets had weer van fiets geruild?
 13. Spencer had in die tijd al een mobiele telefoon, heeft hij u gezegd waarom hij u niet vanaf Kollum heeft gebeld?
 14. Ik mag aannemen dat na een paar kilometer de leeglopende band wel lek en leeg was, is hij toch zo naar de Swadde gefietst?
 15. Ze namen afscheid bij sportpark de Swadde onder de straatlantaarn, Marianne Vaatstra was bang alleen te fietsen, ik had in dat geval mijn vriendin in ieder geval tot na het tunneltje begeleid. Waarom deed Spencer dat niet?
 16. Jasper zei de jongens gezien te hebben, heeft Spencer Marianne Vaatstra nog nagekeken? Ik begrijp dat ze de jongens nog iets na riep? Wat riep ze en hoe lang stonden de jongens er nog? 
 17. Is na het afscheid van Marianne Vaatstra Spencer met een lekke band naar de Pyramide gelopen of gefietst om daar ongeveer 01.30 uur binnen te komen?
 18. Waarom is Spencer steeds met een fiets met lekke band blijven rondlopen, logischer zo zijn geweest de fiets te laten staan en de volgende dag op te halen. Wat was daar volgens hem de reden voor?
 19. Wat denkt u hoe het kan dat in die drukke nacht werkelijk niemand het opvallende tafereel van drie mensen op twee fietsen heeft gezien?
 20. De volgende morgen ging Spencer na het alarmerende telefoontje van B. Vaatstra op de fiets van zijn moeder zoeken, heeft hij ook gezegd waar hij eerst zou kijken?
 21. Spencer ging eerst zoeken bij de sportvelden, wat zei hij tegen u wat de reden daar voor was?
 22. Heeft hij u na thuiskomst ook gezegd welke fiets hij voor Marianne Vaatstra gestolen had op het station?
 23. Tijdens de zoektocht werd hij gebeld door Aafie Kloosterman die hem vroeg op welke fiets M had gefietst. Hij antwoorde door te zeggen: “hoe moet ik dat nou weten”. Weet u waarom hij dat opvallende antwoord gaf?
 24. Zoals is aangehaald, Spencer was in bezit van een mobiele telefoon, heeft hij u na 00.00 uur nog gebeld, of heeft u nog contact met hem gezocht?
 25. Bij een dergelijke grote zaak is het logisch ook het telefoonverkeer van uw adres in kaart te brengen. Is dat in dit geval ook gedaan?
 26. Wanneer heeft u voor het eerst weer contact met Spencer gehad? Heeft u hem die nacht nog gesproken?
 27. Heeft Spencer u ook verteld wat hij Gerrit vertelde, namelijk dat hij de avond er voor ruzie met M. had? Wat was daarvan de inhoud?
 28. Wat zei Spencer hoe lang in tijd, wanneer vertrokken, welke afstand is er afgelegd op de fiets met “leeglopende band”?
 29. Volgens het OM werd de herenfiets op twee manieren gestolen(!) de ene keer door te laten stuiteren, de andere keer door met een steen het slot te forceren. Hoe is de fiets volgens Spencer gestolen?
 30. Hoe laat zei Spencer dat ze afscheid namen? (Volgens requisitoir vertrok M. om 01.55 van de Swadde. Het OM noemt in eerdere reconstructie van 3D team 01.45 )
 31. Heeft Spencer ook gezegd hoe laat ze uit Kollum vertrokken en op het station aankwamen? Op ieder station hangt een klok.
 32. Had Spencer zijn fiets een lekke band of misten de ventielen uit zijn fiets?
 33. Is de band thuis geplakt, of naar de fietsenmaker gebracht?
 34. Verry Brouwer verklaarde bij Peter R. de Vries dat hij Spencer zonder Marianne Vaatstra had gezien. Volgens Jan Verkaik heeft deze Verry bij de politie een andere verklaring afgelegd? Is dat bij u bekend? Zo ja, welke verklaring? 
 35. Bij de zoektocht de volgende morgen ontbrak Wietse Steensma, waarom?
 36. Maaike Terpstra zegt: “de waarheid kun je maar op één manier vertellen, een leugen op vele manieren” Wat bedoelt zij volgens u daar mee?
 37. Waarom zei Spencer in eerste instantie dat hij afscheid had genomen bij het tunneltje?
 38. Spencer kwam om 01.30 aan bij de Pyramide, hoe laat was hij thuis?
 39. Heeft Spencer u vanwege de gebeurtenissen die avond, nacht nog bijgepraat? 
 40. Spencer heeft tegen Gerrit gezegd dat hij ruzie had gehad met Marianne Vaatstra, wat heeft hij u daarover verteld?
 41. Geke Haarsma heeft in die nacht gezien dat Spencer zijn moeder beide jongens in haar auto heeft opgehaald. Wat voor reden zou deze mevrouw hebben dit verhaal uit haar duim te zuigen? Heeft u ook overwogen haar aan te klagen voor smaad/laster? Het is niet niks namelijk. 

Afsluitend wat geschreven is door Jan Sterenborg (1949) studeerde ontwikkelingspsychologie(1978) aan de K.U. te Nijmegen. Wat in de zaak Marianne Vaatstra veelvuldig gebeurd is, is dat informatie zonder argumentatie verdwijnt. Als je je daaraan schuldig maakt, roep je als het ware de complotten zelf op.