OPEN BRIEF aan rechercheur Ron Rintjema

6 december 2022

Geachte heer Ron Rintjema; ik benader u vanwege uw reconstructie in het boek DNA MATCH van Lex Meulenbroek & PaulPoley op bladzijde 227;

Nog geen tien seconden nadat Marianne bij sportcomplex De Swadde afscheid had genomen van Spencer en Wietze, fietste blijkens de reconstructie haar moordenaar al achter haar aan.

Wat was ik graag bij deze reconstructie geweest, maar dat terzijde.

Zelf ben ik tientallen keren op die plek geweest en vroeg me af, waar zijn ze elkaar tegengekomen, hoe ver was dat van de jongens, wat was Jasper zijn achterstand op haar en waarom hebben de jongens Jasper niet gezien?

Ik behandel dit in Jip en Janneke taal, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

U bent rechercheur, een professional, dus ga ik er vanuit dat deze reconstructie zorgvuldig, weloverwogen na rijp beraad tot stand is gekomen. Mijn dank daarvoor.

Uitwerking 1:

Ik vul niet zelf variabelen in, maar deed een oproep op twitter met de vraag hoeveel meter was M.V. van de jongens vandaan in de door u genoemde tien seconden? Daarop kwam een reactie van iemand waarvan ik weet dat deze mij niet gunstig gezind is, ik noem het gemakshalve een tegenstander. Hij/zij opperde dat de afstand tussen de jongens en M.V naar zijn inschatting mogelijk 40m. bedroeg.

(ik heb dat een keer uitgetest en kwam ook op 40m. uit, dus zeer goed mogelijk, ook ermee rekening houdend dat uit stilstand gestart moest worden)

Volgens uw reconstructie dus de reconstructie van een rechercheur(!) fietste haar moordenaar toen al achter haar aan. Dat houdt in dat Jasper Steringa haar eerder was gepasseerd, dat moet binnen de 40m. zijn geweest. Feit.
Dat is wat u schrijft. Welke snelheid had Jasper? Ik hou daarvoor de ANWB routeplanner snelheid aan dat is 15 km. p/u. Per seconde is dat 4.2m.

Jasper was dus luttele seconden bij de jongens vandaan. Ook vroeg ik de twitteraars wat volgens hem/haar de achterstand van Jasper op M. was. Volgens dezelfde twitteraar was dat bij benadering 50m. (Hierin schiet uw reconstructie tekort omdat u onvolledig bent en het niet noemt, de reden laat zich raden?)

Samenvattend: zij was 40m. bij de jongens vandaan en vrijwel tegelijkertijd had Jasper een achterstand van 50m.(!) Ik ben benieuwd hoe u dat verklaard. Ik persoonlijk kan het namelijk niet duiden.

Waar het om gaat is dat ik aan de hand van uw eigen scenario aan wil tonen dat de jongens Jasper op basis daarvan wel gezien zouden moeten hebben.

Om dat te verbloemen wordt in het requisitoir de volgende reden opgevoerd dat de jongens hem niet konden zien, want “ze keken tegen het donker in”. Vaak zie je zelfs in het donker nog iemand binnen 40m. Echter het was helemaal niet donker een meteorologische site geeft aan dat het vanwege de volle maan een heldere nacht was, het zicht was minimaal 900m. Het was bijna daglicht. Getuigen die rond die tijd ook de route aflegden vertelden mij dit. Dus niet kunnen zien vanwege “het donker inkijken is niet aan de orde”. Dus uw “ze keken tegen het donker in” is niet waar!

Om aan te dikken dat de jongens Jasper niet gezien konden hebben, valt daarnaast in het requisitoir een eenvoudig onderuit te halen verklaring e lezen: “de jongens konden hem ook niet zien, want hij was al omgedraaid”. Wat een waanzin, onbegrijpelijk dat hoogopgeleide professionals zoiets durven op te schrijven, toch trappen hele volksstammen er in. Uitleg: wanneer ik afscheid van iemand neem op de fiets en ik draai me om en fiets weg ben ik volgens het OM niet meer te zien? Natuurlijk kun je iemand nog zien die omgedraaid is.

Eigenlijk zou dit uitgewerkte voorbeeld al voldoende moeten zijn.

Uitwerking 2:

Toch maar verder uitdiepen: nog steeds uitgaande van de achterstand van 50m. Stel dat M.V iets sneller fietste dan de “ANWB” snelheid, stel 16km. p/u. dan fietste zij 4,4 m. p/s. (Zij wist niet dat ze achtervolgt werd.) Volgens het requisitoir moest Jasper “echt hard fietsen om haar in te halen“.

Stel hij ging 20 km. p/u fietsen wat goed haalbaar is, te weten 5.5m. p/s, zij fietste 4.4m. p/s en had 50 meter voorsprong. Dan haalde hij haar iedere seconde 1.1 meter in. Dat betekent dat hij haar in 46 seconden had ingehaald. Vervolgens is 46 seconden 250 meter verder, ruim voor het tunneltje. Waarom haalde hij haar niet in? Graag uw uitleg.

Uitwerking 3:

Het verhaal krijgt vervolgens een heel andere wending. In het requisitoir valt te lezen dat wanneer Jasper nog voor het tunneltje is, hij M. over de rotonde ziet fietsen en vervolgens weer het fietspad op. Volgens de twitteraar is dat 120m. en dat klopt.
Samenvattend; Jasper had een achterstand van 50m. “hij moest hard fietsen om haar in te halen” wat vervolgens binnen 46 seconden had gekund, maar in plaats daarvan was zij op hem uitgelopen. Hoe logisch is dat volgens u? Graag uitleg.

Uitwerking 4:

Vriend en vijand is het er over eens dat de achterstand van Jasper toen hij voor het tunneltje was 120m. bedroeg, misschien iets meer. Vanaf het punt dat M. weer het fietspad op fietste naar het punt waar Jasper haar stopte is 300m. Zij fietste 16km. p/u (is een aanname) is 4.4m. p/s. Ze zou met die snelheid de 300m. afleggen in 68 seconden.

Jasper moest dus in dezelfde 68 seconden 300 + 120 = 420m. afleggen. Inclusief het omhoog fietsen in de tunnel. Hoe snel moest hij daarvoor fietsen?

Om de 420m. in 68 seconden te overbruggen moest hij 22km. p/u fietsen. Was dat haalbaar 420m. lang? Was hij daarop gekleed, was de fiets daarvoor geschikt, kon hij dat? (heeft u ooit wel eens gelezen wat hij aanhad? Zijn laarzen, een overall? De staat van de fiets?)

Stel dat hij de 22km. p/u bij aanvang gefietst zou hebben toen ze 50m. voorsprong had, dan had hij haar binnen 30 seconden ingehaald…

Afsluitend;

Op vier manieren heb ik naar mijn gevoel “uw” fietstocht ontrafeld, waarbij ik volgens mij aantoon dat, hoe het OM deze fietstocht heeft beschreven, het onmogelijk waar gebeurd kan zijn.

Natuurlijk, ik kan een denkfout maken, daarom nodig ik u van harte uit mij te corrigeren. Daarentegen mag u ook wanneer u het met mijn benadering eens bent mij dat laten weten.

Uiteindelijk draait het voor mij om de vraag; wanneer Jasper Steringa niet Marianne Vaatstra op de fiets tegen gekomen kan zijn, hoe kan hij dan toch de dader zijn?

Geachte heer Ron Rintjema, uw inhoudelijke reactie stel ik op prijs.

Hoogachtend,

de heer P. Postma