OPEN BRIEF

6 december 2022

DISCLAIMER: ik benader u niet als persoon, maar met betrekking tot het beroep wat u uitoefent of het ambt wat u bekleedt. Dit schrijven is zorgvuldig tot stand gekomen, echter ik heb noch de waarheid noch de wijsheid in pacht, vandaar dat ik u dringend verzoek, daar waar ik volgens u een fout maak mij daarover in te lichten.

Aan : de rechters de heer B. Dölle, mevrouw C.Koelman, de heer Kees Post, de OvJ de heer H. Mous en advocaat de heer J. Vlug

Geachte heren en mevrouw;

Inleiding:
Het einde van het jaar 2022 is in zicht, een natuurlijk moment om terug te kijken. Ik heb dit jaar met meerdere mensen interessante gesprekken mogen voeren. Mensen die zich spontaan aanmelden en indertijd verklaringen hebben afgelegd bij rechercheurs en unaniem aangaven dat er druk op hen werd uitgeoefend om hun verklaring aan te passen. Ze spraken er met mij openhartig over, blij dat ze na zoveel jaar hun hart konden luchten. In de persoonlijke sfeer heb ik helaas enkele onprettige ervaringen mee moeten maken. Het
geeft mij een inkijkje hoe justitie met deze zaak tot op de dag van vandaag omgaat.

Contact met mr Jan Vlug
Wat ik u absoluut niet wil onthouden is een opmerkelijke mailwisseling die ik had met de advocaat van Jasper Steringa, de heer mr. Jan Vlug. Ik heb hem benaderd inzake de duur van het aantal dagen dat Jasper Steringa in beperking zat (16). Ik probeer namelijk te begrijpen waarom dat zo lang moest duren. Tevens wilde ik weten hoe lang en hoe vaak Jasper Steringa werd ondervraagd.
Daarop kreeg ik via de mail het volgende antwoord van de heer mr. Jan Vlug:

Ik heb geen enkele twijfel over de in volledige vrijheid (!) afgelegde verklaring van mijn cliënt. Ik ben daar van begin af aan bij geweest en heb niets gezien of gehoord ( direct of indirect) dat zou kunnen duiden op een onjuiste bekentenis”.

Einde mailbericht.

Maar dan; het boek DNA MATCH van Lex Meulenbroek & Paul Poley, blz. 222 opnieuw de advocaat mr. Jan Vlug:

“Ik mocht de politieverhoren niet bijwonen, maar ging toch elke dag naar Leeuwarden. Ik ging gewoon op de gang zitten en sprak Jasper dan voor en na het verhoor even”.

Geachte geadresseerden, zoals met alles wat ik beweer, is het op basis van gedegen onderzoek en feiten. Jasper Steringa werd  verweten 14 jaar na de moord zo weinig te weten. Het blijkt dat zijn advocaat na tien jaar niet meer weet of hij wel of niet bij de verhoren
aanwezig was. Meen ik dit?

Nee, ik trek het in het belachelijke, natuurlijk weet zijn advocaat dit nog glashelder. Het woord wat bij zijn antwoord past is; opmerkelijk. Trek zelf uw conclusie. Het is een patroon in de hele zaak. Antwoorden zijn bij voortduring niet consistent. Over de tijd dat Jasper Steringa in beperking zat zegt mijn gevoel dat hij mogelijk 16 dagen lang misschien wel 6 keer per dag drie uur per keer is “verhoord”. Wat zou ik graag inzage hebben in de frequentie en duur van de mogelijk talloze verhoren. Heren en mevrouw rechters, bent u daarvan wél op de hoogte? Bijvoorbeeld de Zaanse verhoormethode is ongetwijfeld bij u bekend. U zult zich herinneren dat Jasper Steringa bij de rechtszaak erg weinig wist, omdat hij er niet bij was?

Website/podcast
De website www.keningswei.nl die vanaf 21 oktober 2021 in de lucht is gaat vlotjes richting de 100.000 bezoekers. Er is veel belangstelling voor. Op bijvoorbeeld 25 november waren er op één dag ruim 2.000 (!) bezoekers. De podcast Het Gesprek Pieter Postma – YouTube is op 27 juli verschenen. Deze heeft gemiddeld 30 bezoekers per dag. Inmiddels bijna 4.000 bezoekers.

Getuigen
Wat hebben de gesprekken met getuigen mij voor informatie opgeleverd? Het blijkt dat mensen al decennia lang rondlopen met een onbehaaglijk gevoel dat wat zij indertijd verklaard hebben terzijde is geschoven. Het Openbaar Ministerie spreekt in het requisitoir
over ruim 700 getuigen die gehoord zijn. Wanneer ik echter zoek naar wat een getuige mogelijk verklaard zou kunnen hebben herken ik daar niets van. Wat hebben die ruim 700 getuigen dan wel verklaard?

Wat ik had moeten lezen zijn verklaringen van getuigen die Marianne Vaatstra, Spencer Sletering en Wietze Steenstra na het verlaten van de Paradiso samen in het centrum van Kollum hebben zien lopen en/of de drie hebben zien fietsen op twee fietsen. Niemand zag
ze! Omdat ze niet samen waren zoals getuigen aangaven?
Inderdaad, dat was het geval, Spencer Sletering is zonder Marianne Vaatstra gezien en Marianne Vaatstra werd elders rond dezelfde tijd zonder Spencer Sletering gezien. Heren en mevrouw de rechters bent u daarvan op de hoogte?

Kroongetuige
De kroongetuige Verry Brouwer die samen met zijn vriendin Spencer Sletering zag zonder Marianne Vaatstra vertelde dit openhartig in een uitzending van Peter R. de Vries. Ook daar wilde ik het fijne van weten en benaderde via de mail de rechercheur Jan Verkaik. Dit was zijn reactie: “Spencer Sletering heeft bij de politie een andere verklaring afgelegd, rara ra hoe kan dat?”

Deze mailwisseling is van langere tijd geleden. Ik begreep toen zijn antwoord niet. Nu wel, na de gesprekken met andere getuigen. Deze kroongetuige moet onder druk zijn verklaring aangepast hebben, bij Peter R. de Vries voelde hij zich vrij de waarheid te vertellen.

Dat hij de waarheid vertelde blijkt uit het volgende. Op de lokale nieuwssite Wâldnet kwam ik deze reactie tegen van een broer of zus van Verry Brouwer:
Mijn broer wist gelijk de volgende morgen te melden dat bij het tennispark te Kollum de 2 jongens alleen waren (geen Marianne Vaatstra), hij kwam net uit bed, wij vertelden het (hij wist van niets) en hij meldde het gelijk. Dus wij twijfelden niet aan zijn waarheid, gelijk melding gedaan en politie deed niets. Hij is er zelfs mee bij Peter R de vries geweest, de politie deed het af als onzin. Nu twijfelt niemand toch niemand meer?” Paperclip uit Kollum.

Zoals vrijwel alles wat ik beweer doe ik dat op basis van gedegen onderzoek. Legt u mij en de tienduizenden geïnteresseerden eens uit waarom dit niet de waarheid is. Natuurlijk zag deze kroongetuige Spencer Sletering zonder Marianne Vaatstra. Onlangs kreeg ik informatie over die nacht dat de vriend van Spencer Sletering Wietze Steenstra heeft gezegd dat toen Verry Brouwer Spencer Sletering passeerde, hem herkende en groette, deze laatste op het fietspad stond! Kortom een afstand tussen de beide van één meter. Bedenk ik dat, nee opnieuw een feit.

Spencer Sletering gaf bij Peter R. de Vries aan dat Verry Brouwer “andere jongens gezien moest hebben”. Het OM is met deze “andere jongens” nooit voor de dag gekomen, dat was het bewijs geweest van Spencer Sletering zijn verhaal. Waarom geen “andere jongens”?Dat is heel simpel; ze zijn er niet, nooit geweest.

Tijdstip
Een ander resultaat voortvloeiend uit gesprekken met betrokkenen welke in die tijd met rechercheurs hebben gesproken, is dat ik ervan overtuigd ben dat de moord en verkrachting een uur eerder heeft plaatsgevonden dan Justitie wil doen laten geloven. Voor de uitleg verwijs ik u naar de website en/of podcast.

De rol van het NFI
Wanneer je zoals ik alles uitvoerig onderzoekt kom je uiteindelijk terecht bij de rol van het NFI. In mijn scenario op basis van de resultaten van mijn onderzoek groeide de volgende vraag: zou het mogelijk zijn geweest het DNA van “1999” om te wisselen voor dat van Jasper Steringa? Dat zou namelijk veel verklaren. Ik heb uitvoerig contact gehad met het NFI, en dan met name de vraag: kan het NFI garanderen dat mijn scenario, te weten omwisseling, niet mogelijk was? Deze vraag heb ik nooit beantwoord gekregen.

Wat leverde onderzoek over het NFI op? Het volgende artikel is voor mij een aanwijzing dat mijn scenario geen fantasie hoeft te zijn:
NFI neemt maatregelen om manipulatie bloedmonsters tegen te gaan – Security.NL, met daarin onder meer de volgende tekst:
Tevens constateerde de Inspectie meerdere kwetsbare onderdelen in het proces. Zo werd de analyse door één medewerker uitgevoerd, hadden alle toxlab-medewerkers toegang tot de data en waren opslagruimten niet afgesloten. De Inspectie pleitte in 2018 dan ook voor maatregelen om het risico op manipulatie van het onderzoeksproces te verkleinen.

Afrondend;
Natuurlijk is er veel meer, daarvoor moet ik u naar de website en/of podcast verwijzen. De weerstand tegen mijn inspanningen groeit. Hoe heeft zo’n krakkemikkig scenario zo lang stand kunnen houden? Dat valt met name de media te verwijten. Klakkeloos, kritiekloos werd het door het Openbaar Ministerie gedicteerde gepubliceerd. Dit tot op de dag vandaag. Een kwalijke rol.

Geachte heren en mevrouw; ik wens u oprecht veel wijsheid.

Hoogachtend;
De heer P. Postma