Open brief aan mr. Jan Vlug

Geachte heer mr. Jan Vlug,

Ik begrijp dat u zoals u dat noemt “de malicieuze domheid niet meer aankunt”.

Dat moest ik toch even opzoeken; het is ontleend aan het Latijnse malitiosus ‘kwaadaardig, sluw, doortrapt’. Letterlijk is het ‘vol van slechtheid’. Laat ik daar op reageren met een simpel Nederlands spreekwoord: “wie kaatst kan de bal verwachten’. Interessant. Ik neem u mee naar bijgaand artikel:

Advocaten bezorgd over leugens politie – Mr. Online (mr-online.nl)

Daarin ook een bijdrage van u: “Zijn collega Jan Vlug (Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters) vindt dat het tijd wordt om een databank aan te leggen met vonnissen over valse processen-verbaal. “Het is echt de bijl aan de wortel van een eerlijk strafproces gelet op de waarde die de rechter hecht aan een proces-verbaal op ambtseed.

Daarover het volgende waar aan voorbij wordt gegaan; wanneer je iemand onder druk zet om de mondelinge verklaring aan te passen en deze persoon vanwege de druk zwicht en dus gewijzigde verklaring vervolgens wordt opgenomen is het vervolgens de papieren versie geen vals proces verbaal naar de letter der wet, want het is wat de getuige verklaart. Daarbij wordt verzwegen dat deze verklaring op incorrecte manier tot stand is gekomen.

U weet inmiddels, u heeft mij zelfs een keer op een zaterdagmiddag gebeld, dat ik met de zaak Marianne Vaatstra bezig ben. Om puur tactische reden houd ik me alleen maar bezig met de fietstocht die de drie eerst op twee fietsen aflegden vanaf de Paradiso in Kollum en na een fiets gestolen te hebben op station Buitenpost ze op drie fietsen gingen naar de Swadde te Buitenpost waar vanaf dat punt Marianne Vaatstra alleen verder gefietst zou hebben. Voor de goede orde; over de dader(s) heb ik het niet. Is in mijn benadering ook niet nodig. Ik dacht de advocaat van de veroordeelde aan mijn zijde te vinden, integendeel. Dat is toch moeilijk te begrijpen omdat ik niet maar wat roeptoeter, maar wel degelijk op meerdere punten onderbouwd het hele “fietsverhaal” onderuit haal.

Ik merk aan den lijve dat het weerstand oproept, deze week heb ik voor de tweede maal in korte tijd aangifte moeten doen van ernstige bedreiging. Inmiddels ben ik in totaal vijf keer op incorrecte wijze benaderd van uiteenlopende aard door mensen die beweren met rust gelaten te willen worden… Voor de duidelijkheid ik heb geen van deze personen ooit persoonlijk benaderd en ben ik ook niet van plan. Dat is in waar ik me mee bezig houdt niet nodig.

Ik heb oprecht medelijden met deze mensen welke jarenlang door Justitie een ongeloofwaardig verhaal is aangepraat wat ze zijn gaan geloven. Dat dit beeld door de onthullingen van mijn onderzoek onderuit wordt gehaald is voor hen onverteerbaar. Dat er actief is contact is met het OM kreeg ik vandaag bevestigd.

Belangrijkste resultaat van mijn onderzoek tot nu toe;

De dam waar Jasper Steringa, terwijl hij voor het fietstunneltje was, hij Marianne Vaatstra overheen zag fietsen komend vanaf de rotonde was er in 1999 niet. Deze dam is pas in 2011 aangelegd ten behoeve van strooiauto’s . Er is voor mij maar één conclusie mogelijk; Jasper Steringa kan niet gezien hebben dat Marianne Vaatstra vanaf de rotonde weer het fietspad op fietste. Door wie is dat dan bedacht? Door hem ? Waarom zou hij? Of door het OM om een “aanvaardbaar verhaal”
te kunnen vertellen? Ik neig naar het laatste.

Ook was het in tegenstelling tot het OM beweert niet donker (bron : requisitoir) : “de jongens keken tegen het donker in”. Informatie via een meteorologische site leert mij dat die nacht vanwege volle maan het zicht minimaal 900 m. was !

Op een gegeven moment ben ik met geïnteresseerden de route gaan lopen die Marianne Vaatstra alleen afgelegd zou hebben. Voor volgende week staat de 24e! wandeling gepland. Het heeft helemaal niets met sensatie te maken, ik doe dat uiterst respectvol. Daar ter plekke zijn maakt veel duidelijk. Ik toon feitelijk na 100 meter( schatting) “vanaf de lantaarnpaal” al aan dat dit verhaal onmogelijk kan kloppen. In het kort: toen de beide elkaar tegenkwamen “keerde Jasper gelijk om” (bron: requisitoir). Bij benadering had hij toen een achterstand van 40 meter op Marianne Vaatstra. Wat zegt het OM; ( bron requisitoir) “hij moest echt hard fietsen om haar in te halen”.

Mijnheer mr. Jan Vlug; “Nederland fietsland”; hoe lang denkt u dat iemand die “echt hard fietst” er over doet om iemand die 40 meter voorsprong heeft in te halen? Dat doe je binnen 200 meter. U weet waar volgens het OM Jasper Steringa Marianne Vaatstra stopte : na pas ongeveer 1.100 meter. Terwijl hij wanneer het zou kloppen dat Jasper Steringa Marianne Vaatstra over de dam zag fietsen hij op dat punt nog een achterstand had van 130m! Zijn achterstand bij aanvang van de achtervolging van 40 m. was opgelopen naar een achterstand van 130 meter! Om meerdere reden dus een onmogelijk verhaal. Is het ook om dat te geloven een uiting van “malicieuze domheid?”

Echter: stel dat Jasper Steringa in plaats van na 5 seconden omkeerde hij dat deed na 25 seconden, dan was hij dus 25 x 4 m. = 100 meter verder. Dat was waar de jongens stonden!! Beide scenario’s geven wat mij betreft aan dat wat het requisitoir aangeeft niet kan kloppen, Mocht er iets niet kloppen aan mijn benadering dan graag uw reactie, ik pas het dan aan op de website waar op ik geen onzin wil publiceren.

Ook naar aanleiding van de wandelingen: ik kwam met mensen in contact die ook verklaringen bij de politie hebben afgelegd. Eén was een bekende van Marianne Vaatstra. Via deze getuigen weet ik dat het tijdstip van de moord omstreeks 01.15 uur moet zijn geweest. Een uur eerder dan het OM de burger voorspiegelde.

Hierbij een opsomming van wat u volgens mij had moeten weten, of kunnen weten:

1) de afstand tussen Verry Brouwer en Spencer Sletering bedroeg slechts enkele meters, natuurlijk hebben Verry Brouwer en Tiny de Haan Spencer Sletering gezien. Wie anders? Waarom zijn die er niet?

Noot: Jan Verkaik zei me dat Verry Brouwer op het bureau een andere verklaring had afgelegd dan bij Peter R. de Vries. Hiervoor verwijs ik naar het artikel eerder over valse processen verbaal. Vanwege wat Jan Verkaik mij mede deelde acht ik de kans erg groot, dat de verklaring van Verry Brouwer (op papier) niet zijn oorspronkelijke versie was. Dat was namelijk wat hij bij Peter R. de Vries vertelde. Uit gesprekken die ik zelf had met getuigen krijg ik het duidelijke beeld dat er veel druk werd uitgeoefend. Op burgers die te goedertrouw waren, de politie geloofden en eenvoudig onder de druk zwichten. Meerdere keren terug moeten komen, telefoontjes, bezoek aan huis. Wat een dossier.

2) Uit meteorologische sites blijkt dat die nacht een zicht was van minimaal 900 meter (volle maan).

3) Volgens het requisitoir konden de jongens Jasper niet zien, want “ze keken tegen het donker in”, er was een zicht van minimaal 900 meter vanwege volle maan.

4) Marianne Vaatstra had beide schoenen nog aan, in het requisitoir wordt gedetailleerd beschreven de handelingen van Jasper, niets over haar schoenen. De ene pijp van de legging was binnenstebuiten aan, wat had dat veroorzaakt?

5) Hoe het kon dat ondanks dat Marianne hem in de rechter ringvinger beet en deze bloedde, requisitoir: “er viel waarschijnlijk een druppel op haar mouw” het staat er echt: WAARSCHIJNLIJK (wat voor onderzoek was dat ?) er geen bloed zat op het stuur van de fiets die hij met dezelfde hand verplaatste??

6) Wat zou er de verklaring voor zijn dat zowel Bauke Vaatstra als Spencer Sletering verklaarden dat Marianne Vaatstra niet op die plek is vermoord maar neergelegd? Bron : Panorama jaargang 2000 edite 18.

7) Hoe het kan dat niemand de drie samen heeft gezien, Zelfs niet lopende vanuit de Paradiso in het centrum van Kollum, ook zag niemand Jasper Steringa. ( 700 getuigen gehoord)

8) Volgens het OM verlieten ze gezamenlijk om 1.30 uur ( geen enkele getuige bevestigd dit!) de Paradiso en kwamen om 01.50 uur bij de Swadde aan. Duur fietstocht 20 minuten! Dit terwijl ze eerst naar de fietsen moesten lopen die bij Geke Haarsma tegen het hek stonden. Die wandeling duurde 5 minuten, dus voor de fietstocht resteerde 15 minuten, In die tijd volgens wederom het requisitoir; ging het fietsen niet echt snel omdat ze al de hele dag gefeest hadden, stonden ze even te wachten bij een bankje (?), fietsten ze op een fiets met leeglopende band en stalen ze een fiets op station Buitenpost. Dit alles in 15 minuten. Hoe kan dat verklaard worden?

9) Waarom heeft het OM altijd verzwegen het simpele gegeven waar de fietsen van de jongens stonden?

10) Hoe het kan ondanks dat Jasper “het bloed hoorde vloeien” ( 3 liter) dit bloed niet is aangetroffen. Bij de temperatuur die nacht tot 10 cm boven de grond van 0 graden was het direct gestold.

11) Had Spencer Sletering de volgende morgen een lekke band of misten de ventielen uit de fiets?

12) Hoe kan het dat in Opsporing Verzocht van 4 mei 1999 men niet vermelde dat ze met z’n drieën op twee fietsen fietsten en een fiets op het station stalen? Wanneer je getuigen wilt zou je dat zeker vermelden.

13) Waarom werd er in Opsporing Verzocht een herenfiets getoond terwijl de gevonden fiets een damesfiets was?

14) Is het telefoonverkeer van de Familie Sletering die nacht in kaart gebracht?

15) Jasper Steringa stond zijn wangslijm af op vrijdag 11 oktober 2012, inmiddels had de rechercheur Jelle Tjalsma op woensdag 2 oktober opdracht aan het NFI gegeven de “dozen met de mannen Steringa” met voorrang te behandelen. Waarom was het dan pas op 14 november dat de “hit” was?

16) Denkt u dat de tampon die “richting boomwal” werd gegooid echt door een roek is meegenomen? Is het ooit wel eens bij u opgekomen dat de tampon mogelijk elders verwijderd is en dat “de roek” een noodgreep was?

16) Er was een “hit” bij het NFI. Was u er 100% van overtuigd dat er gegarandeerd geen manipulatie mogelijk was? Hierbij verwijs ik naar bijgaand artikel :

NFI neemt maatregelen om manipulatie bloedmonsters tegen te gaan – Security.NL

Geachte heer mr. Jan Vlug; ik rond af, de genoemde punten zijn slechts een onvolledige opsomming Inmiddels heb ik de verwachting opgegeven dat u inhoudelijk reageert. Voor mij is het voldoende dat u op de hoogte bent.

Helaas blijk ik een over een bovenmatig gevoel voor onrechtvaardigheid te beschikken. Ik krijg kritiek, dat is prima, ik sta er voor open, heb niet de wijsheid in pacht. Echter het blijft bij kritiek, een inhoudelijke correctie krijg ik nooit. De website www.keningswei.nl had in relatief korte tijd bijna 40.000 bezoekers, thans 300 per dag. Opvallend is dat van die tienduizenden er niemand is die mij inhoudelijk corrigeert. Je zou bijna gaan denken dat het klopt.

Latijnse les is aan mij niet besteed.

Deze heb ik opgezocht: Justitia currere debet

Bedankt voor uw tijd met vriendelijke groet;

De heer P. Postma