Open brief: 

Aan de rechters  B. Dölle, K. Post en C. Koelman

Rechters meervoudige kamer 28/29 maart 2013 17/925132-12

Met deze mail geef ik invulling aan mijn burgerplicht, u heeft als rechter een andere plicht, verwoord in de door u afgelegde eed : 
 
Ik zweer/beloof dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed rechterlijk ambtenaar betaamt. 
“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” of “Dat verklaar en beloof ik!”
Gisteren kwam in het nieuws dat er een serie in de maak is welke zal gaan over “de jacht op Jasper Steringa’
Daarover vanmorgen in de LC de vraag waarom Jasper Steringa toch wangslijm afstond, dat is met mijn kennis

simpel te beantwoorden; hij was onschuldig, had niets te vrezen.

 

Dat u nu van mij deze mail ontvangt berust op toeval. Ik heb u eerder benaderd, een inhoudelijke reactie kreeg en naar verwachting krijg ik niet. Voor mij is het voldoende dat u op de hoogte bent van wat ik in mijn onderzoek tegen komen op de website www.keningswei.nl  publiceer.

 

Inmiddels heb ik op meerdere manieren de onschuld van Jasper Steringa, wat mij betreft onomstotelijk, aangetoond. Vier aansprekende voorbeelden daarvan ( er zijn dus meer) deel ik in deze mail met u. 

Over maximaal 14 dagen verwacht ik met meer opzienbarend nieuws komen, normaliter zou u daar via
de pers kennis van kunnen nemen, echter het OM heeft de regie over de pers. Daarvoor geldt : de kruik gaat net zo lang te water dat hij barst.”

Ik wens u veel wijsheid. 

(Justitia currere debet) 

—————————————

Jasper Steringa onschuldig ?  : bewijs 1

Requisitoir 17/925132-12 in de strafzaak tegen de verdachte . Zitting van de meervoudige kamer van de Rechtbank Leeuwarden.

 
Requisitoir blz. 27 : Marianne gaat de weg op en fietst links de rotonde over op het moment dat de verdachte de tunnel nog door moet. Hij ziet haar het fietspad weer op rijden.….  
Natuurlijk ken ik de situatie ter plekke op mijn duimpje en inderdaad vanaf de weg kun je na de rotonde via een dam weer het fietspad op fietsen. (foto verderop) Omdat ik vrijwel alleen op mijn eigen onderzoek vertrouw heb ik om 100% zeker te willen zijn van de omstandigheden in 1999 over deze dam geïnformeerd bij de afdeling infrastructuur van de gemeente Noard -EastFryslân. De ambtenaar, die mij heeft verzocht niet zijn naam bekend te maken, antwoordde mij over de dam als volgt :

On Monday, February 7, 2022, 01:14:33 PM GMT+1, nn@noardeast-fryslan.nl> wrote:

Goede morgen mijnheer P. Postma.

Deze dam is aangelegd voor de strooidienst omdat niet alle auto’s door de tunnel passen. Dit is in 2011 aan gelegd. Ik hoop dat u hier verder mee kunt.

U zult begrijpen en samen met mij de enig juiste conclusie moeten trekken dat Jasper Steringa dus helemaal niet gezien kan hebben dat Marianne Vaatstra vanaf de weg het fietspad weer op fietste omdat in 1999 dat een sloot was. Die is er nu nog, maar zoals u begrijpt vanaf 2011 onderbroken door een dam.

Voor mij is dit een aanwijzing dat het OM na 2011 het scenario zoals bekend is heeft geschreven, daarbij de grote fout makend dat men dat deed niet op basis van de omstandigheden van 1999, geen rekening houdend met veranderde omstandigheden. 

foto van de gemeente van de dam pas aangelegd in 2011 , 12 jaar na de moord. U ziet links en rechts daarvan de sloot die er toen ononderbroken was. Marianne Vaatstra kan hier dus niet langs gefietst zijn!

Jasper Steringa onschuldig ? : bewijs 2

Requisitoir blz. 26 :’Omstreeks 01.50 uur komen ze aan bij de sportterreinen van de Swadde

Uit Opsporing Verzocht van 4 mei 1999 : op 21.25  ze verlaten de Paradiso om 01.30 uur 

Voor de duidelijkheid beide tijdstippen ontleen ik alles aan wat het OM zelf heeft gecommuniceerd.

( bij het bekijken van dit filmpje valt mij overigens op dat cruciale informatie in deze opname ontbreekt; bijvoorbeeld wordt er gezegd dat ze gezamenlijk naar Buitenpost fietsen, er word niet vermeld dat ze dit op twee fietsen deden, belangrijke info voor eventuele getuigen, ook werd niet vermeld dat ze via het station Buitenpost fietsten om een fiets te stelen. Voor mij opnieuw een aanwijzing dat dit scenario later door het OM is bedacht? 

Op basis van de informatie van het OM, tijdstip vertrek vanuit de Paradiso 01.30 uur, aankomsttijd de Swadde omstreeks 01.50 uur . Volgens het OM was het dus een tocht van 20 minuten.

Vervolgens heb ik via de ANWB routeplanner opgezocht hoe lang je onder normale omstandigheden dus onafgebroken fietsen met ongeveer 15 km/p u over die route: dat levert de volgende informatie op: van Voorstraat Kollum, via station Buitenpost naar de Swadde is volgens de ANWB routeplanner ook exact 20 minuten.

Is dat toeval of was voor het OM het bepalen van de reisduur ook de ANWB routeplanner de bron?

Zoals gezegd voor alles wat ik beweer en op de website www.keningswei.nl staat is de bron voornamelijk het OM zelf.  
Dus volgens OM duur fietstocht 20 minuten.

Maar…..het is het OM zelf die meerdere vertragende omstandigheden aanvoert, waardoor die 20 minuten nooit gehaald konden worden. Immers dat is de tijd van een normale niet onderbroken fietstocht.

“Vertragende omstandigheden” ( bron eveneens OM zelf, ook requisitoir) 

—  ze verlieten de Paradiso om 01.30 uur, dan moet je nog naar de fietsen lopen;

— “de band loopt steeds leeg” het OM zegt nota bene zelf :”het fietsen zal niet echt snel zijn gegaan

— “in Kollum hebben ze nog even staan wachten bij een bankje; ( waarom, waarop?) 

—  “met z’n drieën op twee fietsen” kost tijd;

—  “de jongens zijn behoorlijk op na een hele dag alcohol drinken en feesten”. ( plaspauzes) 

—  “de band loop steeds leeg”. de vraag is hoe opgepompt en als dat wel mogelijk was heeft dat tijd gekost;

—  “er werd een fiets gestolen” kostte ook weer de nodige tijd, uitzoeken, slot forceren.

De uitwerking hiervan kunt u nakijken via deze link:

Nb. Het staat u vrij, daartoe nodig ik u uit, om bij ieder onderdeel zelf aan te geven hoeveel tijd het volgens u gekost kan hebben. 

Deze door het OM zelf aangedragen vertragingen bij elkaar opgeteld kom ik op, natuurlijk bij benadering, 78 minuten vertraging, daardoor is de aankomsttijd bij de Swadde niet 01.50 uur maar
03.08 uur .

Ruim een uur later dan het OM beweert! 

Jasper Steringa onschuldig? : Bewijs 3 

Aanleiding : filmpje Peter R. de Vries 

Hierin heeft Peter R. de Vries een gesprek met een zoals ik dat noem; kroongetuige. Deze jongeman, Verry Brouwer, was samen met zijn vriendin Tiny de Haan ook woonachtig evenals Spencer Sletering in Buitenpost en was ook naar het feest in Kollum geweest samen met zijn vriendin op de fiets. Het waren dus dorpsgenoten, leeftijdsgenoten ze “kenden” elkaar. Het was 00.30 uur , een heldere nacht, volle maan dat Verry Brouwer nog in Kollum bij de tennisvelden de hem bekende Spencer Sletering zag knoeien aan een fiets. Hij kon zelfs de kleding beschrijven. Zoals te doen gebruikelijk op het platteland groette Verry Brouwer zijn dorpsgenoot Spencer Sletering.

In het filmpje, aanleiding voor dit interview, gaf Verry Brouwer aan om 00.30 uur die nacht Spencer Sletering te hebben gezien ZONDER Marianne Vaatstra. ( De opmerkelijke rol van Peter R. de Vries in deze zaak laat ik buiten beschouwing)

Later in bijgaand filmpje van Peter R. de Vries laat Spencer Sletering weten ( ook uit naam van zijn vriend Wietze Steenstra ??!) dat zij die nacht niet Verry Brouwer en Tiny de Haan hebben gezien, “ze moeten twee anderen gezien hebben”

Ook dit gegeven heb ik zelf ter plekke gecontroleerd, natuurlijk hebben Verry Brouwer en vriendin die nacht Spencer Sletering gezien, herkend en vervolgens gegroet. De afstand russen de twee kan niet meer dan maximaal 8 m. geweest zijn!

Spencer Sletering beweert dat ze “twee anderen gezien moeten hebben”. Wanneer dat inderdaad het geval was geweest dan had Justitie hemel en aarde bewogen deze “twee anderen” te achterhalen om daarmee het gelijk van Spencer Sletering aan te tonen. De “twee anderen” zijn zoals u weet nooit gepresenteerd simpel weg omdat ze er niet zijn. Ik neem aan dat u dat begrijpt.

Jasper Steringa onschuldig? : Bewijs 3 

Requisitoir blz. 27 : (Marianne Vaatstra was bij de jongens vandaan gefietst)

Vanuit tegenovergestelde richting komt de verdachte aangefietst zonder verlichting richting Buitenpost.         Hij ziet verderop in het schijnsel van de lantaarnpaal twee jongens staan. Spencer en Wietse hebben niemand gezien en dat kan ook kloppen want ze kijken het donker in. De verdachte was ook al omgedraaid voordat de beide jongens hem konden zien. De aandacht van de verdachte wordt plotseling getrokken “door een schim van een jonge vrouw” en haar jonge gelaat en contouren. Hij heeft zijn fiets gelijk omgedraaid en moet echt hard fietsen om haar in te halen”. Einde citaat requisitoir.
Voordat ik hierover mijn punt maak het volgende : “de jongens keken het donker in”, echter het was een heldere nacht, volle maan, het was niet donker. Ik heb met getuigen gesproken die er dezelfde nacht dezelfde tijd ook langs fietsten. Zij wisten me te vertellen dat zij het juist die nacht tegen elkaar uitspraken hoe licht het was. (zelfs Bauke Vaatstra is die nacht buiten geweest en vertelde over de heldere nacht)  Daarnaast komt het OM met een voor mij bijzonder motief dat de jongens Jasper niet zagen :” hij was al omgedraaid”. Ik zal u zeggen dat ik mensen die al omgedraaid zijn nog goed kan zien. Dat kunt u ook.

Nu naar mijn punt: Jasper zag dus de jongens staan. Dat is interessante informatie omdat je daar iets        mee kan reconstrueren. Ik weet het, het is variabel, dus het staat u vrij uw eigen variabelen in te vullen.

Op welke afstand van hem zou Jasper ze gezien hebben? Ik heb dat ter plekke vastgesteld op 100 m. 
U mag zelf een afstand invullen. Volgens het OM fietste Marianne Vaatstra richting Veenklooster 14, 4 km p/u Dat is 4 m. p/s . Gemakshalve neem ik voor Jasper Steringa dezelfde snelheid aan richting Buitenpost.

Dus op een afstand van 100m. ziet Jasper Steringa fietsend in hun richting met een snelheid van 4 m. p/s eerst de beide jongens staan, zag vervolgens verder fietsend in de richting van de jongens “de schim van een jonge vrouw”. Vervolgens zegt het OM :”hij heeft zijn fiets gelijk omgekeerd”.

Resumerend : hij fietst, ziet de jongens staan, ziet de schim van een jonge vrouw en draait om. Dat kost tijd, weliswaar seconden, maar hoeveel? Ik probeer het in te vullen ( u ook? ) Tussen de jongens zien en dan de schim van een jonge vrouw 8 seconden? Daarna het bedenken dat hij haar “wilde” en vervolgens het omdraaien 15 seconden?
Dat zou er op neer komen dat Jasper Steringa 23 seconden is doorgefietst van “mijn” 100m. vanaf de jongens. Met een snelheid van 4 m. p/s kom dat neer op 23 x 4 = 92 meter doorgefietst. Eens? Dus was de afstand tussen Jasper Steringa en de jongens 8 m. bij het omkeren. Twee seconden later en hij passeerde ze.

We weten uit het requisitoir dat Jasper Steringa volgens het OM Marianne Vaatstra over de rotonde zag fietsen en vervolgens weer het fietspad op. (wat dus niet kon) Ook weer ter plekke heb ik de achterstand van Jasper Steringa op het punt voor de tunnel bepaald waar hij dat waarnam en schat dat op ongeveer 140 m. Om op de weg te komen vanaf het fietspad om op de rotonde te kunnen fietsen heeft Marianne Vaatstra een omweg moeten maken van 50 meter. Op dat punt ongeveer 700m. vanaf het punt waar hij haar is tegen gekomen had Jasper Steringa dus een achterstand van 190m!

Zou Jasper niet 23 seconden door gefietst zijn maar slechts 5 seconden dan was hij 20 meter doorgefietst en ook Marianne Vaatstra was 20 meter doorgefietst. Dan was Jasper Steringa zijn achterstand op haar dus 40 m. geweest. Let wel, het OM zegt in het requisitoir : “en moet echt hard fietsen om haar in te halen“.
Dus: de achterstand op Marianne Vaatstra toen Jasper Steringa haar hard fietsend achtervolgde was op het punt waar ze naar de weg fietste om over de rotonde te kunnen fietsen 190 meter. Jasper Steringa fietste “hard” maar hij was over een paar honderd meter 150 m achterop geraakt. Opmerkelijk?

Hoe kan dat verklaard worden?

Conclusie : twee scenario’s:

1.  bij langer doorfietsen zouden de jongens hem gezien hebben 

2.  bij korter doorfietsen zou hij ondanks zijn hard fietsen 150 m. achterop zijn geraakt.
Voor mij toon ik ook hiermee aan dat er nooit een fietstocht is geweest. Immers er is ook geen enkel bewijs van. Ook niet op de fiets. Toenmalig woordvoerder Rambonnet vertelde op O.F op een vraag van Simone Scheffer dat er zelfs vier fietsen gevonden zijn!  Waarom was dan de gepresenteerde fiets die waarop Marianne Vaatstra gefietst zou hebben?
Overigens blijkt uit foto’s direct na de ontdekking in het weiland genomen dat de “gestolen” fiets helemaal niet een herenfiets was maar een damesfiets. In de uitzending van 4 mei 1999 van Opsporing Verzocht werd binnen een week de burger al door het OM op het verkeerde been gezet. Tevens werd vermeld dat:
“ze met z’n drieën fietsten vanuit Kollum naar Buitenpost”. Er werd niet vermeld dat de drie op twee fietsen fietsen, nogal cruciale info wanneer je om getuigen vraagt. Ook werd niet in die uitzending binnen een week na de moord verteld dat er een fiets was gestolen op het station Buitenpost. 
 
Met mijn informatie kunt u zich wellicht voorstellen dat het er op lijkt dat het verhaal van de fietstocht (veel) later is ingevuld. 

Afsluitend: 

Waar u in het voorgaande meent onjuistheden te constateren hoor ik dat graag.

Ik wil u er nog op wijzen dat ik vanaf de plak waar Marianne Vaatstra alleen verder fietste met regelmaat voor geïnteresseerden een wandeling verzorg. ( inmiddels 19 maal) Ik leg dan ter plekke de onmogelijkheid uit van het scenario van het OM. Dat in de omgeving ervaren waar het zich afgespeeld zou hebben is verhelderend. U bent van harte nadrukkelijk uitgenodigd.

Hoogachtend; 

de heer P. Postma             

(oud leidinggevende sector Strafrecht Rechtbank Leeuwarden)