Ik moet een voorbehoud maken; ik was er niet bij, dus kunnen er onjuiste interpretaties in deze tekst voorkomen of aannames. Ik verzoek u daar begrip voor te hebben. Merkt u zoiets op en u kunt dat onderbouwen dan pas ik natuurlijk de tekst aan. Zoals elders geschreven het is een dynamische website, dus zodra er iets nieuws bekend is en/of er nieuwe feiten omstandigheden bekend zijn wordt dit aangepast.

Inleiding

Wat ik hier schrijf, daarvan is de onderbouwing terug te vinden in de tekst op de website. Het is vooral voor degene die hier vrijwel voor het eerst mee in aanraking komt van belang om dat wat u denkt te weten te parkeren. “out of te box”

Werkwijze

Ik ben mijn bemoeienis met deze zaak begonnen door de zaak in tweeën op te delen, het gedeelte tót het moment dat het lichaam van Marianne Vaatstra werd gevonden iets na 10.00 uur in de ochtend van 1 mei 1999 en de gebeurtenissen na het vinden van het lichaam.

U zult het begrijpen, alles wat er na het vinden van het lichaam plaatsvond stond onder de regie van het OM, daarbij aangetekend dat in het rapport van Hans Akerboom 2006 valt te lezen “het onderzoek PD had uitgebreider gemoeten, er zijn bv. te weinig foto’s geweest”.

Waar het OM niet de hand in had was wat er vóór de vondst van het lichaam zich had afgespeeld, daar konden ze geen invloed op uitoefenen, dat hebben ze krampachtig geprobeerd door feiten te verdraaien, getuigen ( vele) te negeren of onder druk te zetten verklaringen aan te passen. Daarover zelfs een passage in het rapport Akerboom 2006 :”de verhoormethode was niet altijd even prettig

Ook uit het requisitoir blijkt dat het OM alles voorafgaand aan de moord weg wil poetsen, daarin worden er slechts drie zinnen aan gewijd.

Ik stelde dit scenario samen op basis van getuigen verklaringen die door het OM genegeerd zijn. Ik merk dit scenario aan als een dynamisch stuk, waarmee ik bedoel dat er steeds opnieuw bruikbare informatie over die nacht bij mij binnen komt. Met name van mensen die ooit een verklaring bij de politie hebben afgelegd en vervolgens genegeerd werden. ( is u dat ook overkomen, u kunt nu uw verhaal kwijt, hoe; dat kunt u elders op de website lezen) Het zal me niet verbazen dat u ook mensen kent die dat is overkomen. Ook bij mij is, vanzelfsprekend, niet alles bekend, zoals de vraag hoe, wanneer en door wie is in die korte tijd het ongeloofwaardige fietsverhaal opgetuigd? Misschien zullen we het nooit weten. Er is genoeg materiaal om aan te tonen dat het verzonnen is. Simpel aan te tonen; er is namelijk geen spatje bewijs voor!

Wat is er wel gebeurd?

Hierover vooraf het volgende; op deze website de twee meest cruciale filmpjes over deze zaak; het ene filmpje is de verklaring van Geke Haarsma en het andere filmpje is van de hand van wijlen Peter R. de Vries waarin Verry Brouwer (ook uit naam van zijn vriendin Tiny de Haan) een cruciale verklaring aflegt. Ik heb geen enkele aanleiding deze mensen ter discussie te stellen of zouden ze voor de publiciteit aandacht hebben gezocht, kortom ik merk ze aan als kroongetuigen, waar ze door het OM genegeerd werden. Denkt u zich eens in hoe dat voelt wanneer u dat zou zijn geweest.

In chronologisch volgorde de gebeurtenissen:

  • Marianne Vaatstra werkt tot 18.00 uur bij de Poiesz in de Westereen.
  • Geke Haarsma is samen met haar man rond 18.30 getuige van een ruzie in snackbar ’t Filtsje tussen asielzoekers en Spencer, hem wordt toegebeten :”we pakken je vriendinnetje vanavond nemen wel”.
  • Iets later rond 19.00 uur, ze is weer thuis ziet ze dat een asielzoeker de ventielen uit de fiets trekt van Wietse en Spencer, (volgende ochtend Spencer zijn fiets met lekke band in de schuur!)
  • Rond een uur of 23.00 brengt broer Johan Marianne naar de Paradiso in Kollum, er was afgesproken dat een taxi voor geregeld zou worden door Spencer wanneer ze naar huis wilde. Marianne was bang in he donker en zou nooit in het donker fietsen.
  • Om 24.00 uur is ze samen met Spencer en Wietse in ’t Filtsje gezien, dat ging om 24.00 uur dicht, dus waren ze net daarvoor binnen gekomen. Wat zich daar heeft afgespeeld en of ze met z’n tweeën naar buiten zijn gegaan daar wil ik graag meer info over.
  • Om 00.30 ziet Geke Haarsma Marianne bij de fietsen van de jongens, ze merkt dat de ventielen er uit zijn. Mevrouw Haarsma kijkt uit een raam en ziet een grijze stationcar voorbij komen waarvan de bestuurder naar Marianne keek, even later hoorde ze een gil, een portier dichtslaan en de auto hard wegrijden. Ze heeft het niet gezien, maar kon uit haar voorafgaande waarneming opmaken dat Marianne in die auto meegenomen moet zijn.

* opmerkelijk is dat in het programma het zesde zintuig van SBS 6, gepresenteerd door Beau van Erven Dorens, bijgestaan door politie voorlichter Bernhard Jens, alle vier de paragnosten tot hetzelfde scenario kwamen:

Alles fout – De paragnosten van Het Zesde Zintuig Plaats Delict en de zaak Vaatstra – YouTube

Hierin zegt Bauke Vaatstra :”wat we dachten is wel uitgekomen” ook deze gedachte is hem subtiel uit het hoofd gepraat.

  • Toevallig rond dezelfde tijd, dus 00.30 uur fietst Verry Brouwer met zijn vriendin ( zou ik graag mee in gesprek komen) vanaf de Paradiso naar huis, naar Buitenpost. Omdat Spencer ook uit Buitenpost komt kennen de jongens elkaar, zoals in een dorp gewoon is. Bijna aan de rand van het dorp zijn de tennisvelden. Daar ziet hij de hem bekende Spencer, hij groet hem en vanwege de heldere nacht kan hij zelfs de kleren beschrijven. Wie hij niet ziet is Marianne. Zij is op dat moment niet meer bij Spencer! 100% zeker, door twee getuigen bevestigd.

Dan volgt nu zoals ik dat noem :”het verraad van Peter R. de Vries”; deze getuigen hadden zich bij hem gemeld, daarvoor inspanningen verricht, om hun verhaal toch kwijt te kunnen zodat het recht zou kunnen zegevieren. Peter zegt in zijn filmpje “met dit verhaal heeft de moord een hele andere aanloop gehad dan voorheen gedacht”. Peter legt de verklaring voor aan het OM. Deze reageren door te zeggen dat ze de verklaring kennen, maar door andere verklaringen bij de verklaring van Spencer blijven dat Marianne wel bij hem was! De reactie van Spencer nadat hij door Peter werd benaderd was “dat Verry iemand anders moet hebben gezien”. Twee grote leugens met hele grote gevolgen. Want Spencer is onomstotelijk door twee getuigen zonder Marianne gezien. Bauke Vaatstra zegt dan ook weer terecht in dat filmpje dat :”niet beide waar kan zijn”.

Ook hier wordt hij weer subtiel van weg geleid, mede door Peter R.de Vries. Deze zat boven op een doorbraak, dat wist hij, maar wat gebeurde? Hij liet Verry Brouwer en Tiny de Haan in de steek en ging met het OM samen werken en kon zo zijn dubbelrol spelen om Bauke en toen Maaike Vaatstra in het gareel te houden. Heel subtiel.

  • Dan rond 01.30 weer lawaai op straat, twee jongens, welke bleken Spencer en Wietse te zijn stonden kwaad bij de fietsen, stapten bij Spencer zijn moeder in een Citroen Saxo
  • Ietsjes later rond die tijd stapt Spencer eethuis Pyramide in Buitenpost binnen om nog iets te eten.
  • Dan de vraag wat er met Marianne gebeurde, wat er met haar is gebeurd wil ik met respect ook jegens haar familie hier buiten beschouwing laten, wel moet aan de orde komen waar dit vreselijke drama zich heeft afgespeeld. Daar zijn verschillende bouwstenen voor, ten eerste het tijdstip:

Door Geke Haarsma haar verklaring weten we dat Marianne rond 00.30 is meegenomen in een auto. Wat we ook weten, bevestigd in het rapport Hans Akerboom is dat de verwondingen aan de polsen zijn veroorzaakt door handboeien, volgens Forensic Sience Service in Engeland, daarnaast ook door een lid van de technische recherche uit een andere politieregio. Dus handboeien! Niet de BH. Dan de vraag, waar vindt je, gebruik je handboeien? Handboeien worden onder meer gebruikt in de seks industrie, bij porno. Bij veel mensen was bekend dat in de caravan van Wolfgang Hebben op camping de Poelpleats porno werd opgenomen. Zou Marianne daar naar toe gebracht zijn? Nogmaals wat zich daar moet hebben afgespeeld ga ik aan voorbij.

Dat de auto direct werd vernietigd en de caravan later in vlammen opging is natuurlijk geen toeval. ( nadat de caravan was afgebrand heeft een rechercheur nog in de asresten staan wroeten, op zoek naar?)

Dan vraagt u zich af, dus niet in het weiland? Daar zijn meerdere aanwijzingen voor, dat begint met de fietstocht waar we van kunnen stellen dat het een ondoordacht verhaal is in een paar uur in elkaar geflanst, waar je zo doorheen prikt. Geen enkel bewijs voor dat ze gefietst heeft, wel bewijs dat ze niet gefietst heeft, Geke Haarsma. Verry Bouwer en Tiny de Haan. Hierbij nog een door de politie genegeerde verklaring: “ze heeft tussen boerderij Roorda en tunneltje eerst twee asielzoekers zien fietsen en later nog één. Ze haalden haar in om rond 01.15 uur. De ene fietste erg snel, alsof hij achterna gezeten werd, ze waren niet pikzwart maar kleurlingen”

Onthoud dat tijdstip: 01.15 uur Een andere aanwijzing is van iemand die een verklaring aflegde en ook drie asielzoekers zag, toeval bestaat niet, waarbij ook daar de getuige het tijdstip van 01.15 uur noemde. Waarop de politie functionaris tegen haar zei:” U reed daar toen de moord gepleegd werd” U kunt begrijpen dat ze dat een eng idee vond. Dus in dit geval bevestigde “justitie” zelf dat tijdstip moord 01.15 was. Toen had men nog niet in de gaten hoe belangrijk dat tijdstip later zou zijn.

Een andere getuige melde zich bij mij met het volgende opmerkelijke verhaal : ze was samen met een vriendin eveneens naar de Paradiso uit geweest en fietste ook richting de Westereen.

Rond de tijd van 01.15 uur waren ze ter hoogte van wat het OM plaats delict noemt (Ik noem het vindplaats). Het was een hele heldere nacht, volle maan, dusdanig dat ze het nog benoemden. Ook Bauke Vaatstra zegt het in het filmpje van Peter R. de Vries. Het OM zegt in het requisitoir dat Jasper de jongens wel zag, de jongens Jasper niet, “want ze keken het donker in”. Puur ongeloofwaardig dus.) Ze wist zo goed het tijdstip omdat ze van haar ouders vóór 01.30 thuis moest zijn om de volgende avond weer uit te mogen.

Ze legden hun verklaring af en toen werd het stil.

Tot veel later, jaren, er twee rechercheurs bij haar aan de deur stonden die haar wilden spreken, in de kamer waar ook haar moeder was begonnen de mannen over het tijdstip van 01.15 uur. Ze wilden dat ze zou zeggen dat ze zich een uur in de tijd had vergist en dat het 02.15 uur moest zijn geweest. Haar moeder bevestigde het tijdstip van 01.15 uur, immers wat ze nog wisten, ze moest voor 01.30 thuis zijn.

Waarom werd deze getuige onder druk gezet om het tijdstip een uur later te laten zijn? Doordat de moord en verkrachting niet in het weiland heeft plaatsgevonden zou het zeer opmerkelijk zijn dat mensen die daar rond die tijd waren langs gefietst niets hadden gehoord, dat zou wel moeten. Zeker bij een heldere nacht zou men iets daarvan meegekregen hebben. Deze jonge vrouwen fietsten daar in complete stilte.

Dus geen Jasper die Marianne tegen kwam en dacht : “do bist fan my”. Hoe Justitie vervolgens aan Jasper zijn DNA kwam kunt u lezen bij het hoofdstuk DNA, het enige wat ze moesten doen was een DNA onderzoek organiseren, Jasper moest wangslijm afstaan en ja hoor een match. Natuurlijk. Dat was voor hen geen verrassing. Peter R. de Vries was op de hoogte, zo zei hij sneaky in de trailer van de documentaire op Discovery Channel: “ de dader zou wel eens dichterbij kunnen wonen dan u denkt” . Ja, hij wist al dat Jasper Steringa als dader was geselecteerd.

Waaruit blijkt dat Jasper Steringa als dader “geselecteerd” is blijkt uit het volgende: de rechercheurs wilden dat de jonge vrouwen hun tijdstip ( toen Jasper nog niet in beeld was naar een uur later opschoven, 02.15. Laat dat nu net het tijdstip zijn waarvan het OM nu beweert dat het het tijdstip van de moord is. Immers afscheid 01.55 uur.

Een andere aanwijzing voor dat het scenario “Jasper” later is bedacht is deze heel eenvoudige : in het requisitoir vertelt het OM dat Jasper Marianne achtervolgend, zag toen hij nog voor het tunneltje was dat Marianne over de rotonde fietste en ze na de rotonde het fietspad op fietste. MAAR: dat kon wel toen het OM het scenario “Jasper” had bedacht, maar uit een video van die tijd blijkt dat daar een sloot was!! Men heeft geen rekening gehouden met de gewijzigde situatie?

Laat het maar even bezinken, waar ik ernaast zit wil ik dat graag onderbouwd weten.

Afsluitend : de rol van de media, justitie, advocatuur: ze (inclusief de Friese), hebben slaafs, kritiekloos de berichtgeving van het OM klakkeloos doorgegeven. Ik heb alle redacties uit en treuren benaderd, alle praatprogramma’s, de burgemeesters van de betreffende gemeenten en de oud burgemeesters. Tientallen advocaten, het OM oneindig vaak, de betreffende rechters meerdere malen.

Kortom iedereen heeft ruimschoots de kans gehad in te haken op mijn bevindingen. Dan de vraag waarom? Wat weerhield hen daarvan?

Ik heb dus met het verschijnen van deze website niets van die kant te verwachten, mijn hoop is voornamelijk op u gericht. Deel de website met wie u maar kunt.

Ik eindig met de rol van de OvJ, de advocaat en de rechters in het bijzondere proces van Jasper Steringa, waar geen enkele getuige werd opgeroepen en Jasper zweeg op vele gestelde vragen. U weet nu waarom. Wat heeft zich in de rechtszaal afgespeeld?

Niet vermeld zijn bijvoorbeeld de getuigenissen van de mensen die de fiets herkenden als de fiets van Jan Cloppenburg van het Landbouwmuseum, Rosalyn van Zessen, de gedetineerde Gerrit, de mensen die melden dat het de verkeerde Ali was, bewakers over wat zich direct na de moord op het AZC heeft afgespeeld, de gedetineerde die in de gevangenis sprak over de mogelijke met de bij mij bekende OvJ en rechercheurs, ik verwacht dat meer getuigen zich nu alsnog gaan melden. Weet u meer, wilt u graag met mij in gesprek komen? Neem gerust contact met mij op. Waarvoor mijn dank.