Email aan Peter van Koppen

cc. mr Jan Vlug

From: keningswei@yahoo.com <keningswei@yahoo.com>
To: pvk@petervankoppen.nl <pvk@petervankoppen.nl>
Cc: Jan Vlug <vlug@vrijpleiters.nl>
Sent: Thursday, October 20, 2022 at 09:25:05 AM GMT+2
Subject: Jasper Steringa versus “Mallorca” zaak

Geachte heer Peter van Koppen,

gisteren las ik over uw bijdrage in de “Mallorcazaak”. Het komt op mij over als een sterke analyse, over tegenstrijdige verklaringen bijvoorbeeld. Ik vraag me oprecht af op basis van welke info u een analyse in de zaak Marianne Vaatstra heeft gedaan.

Zijn er in de “Mallorcazaak” tegenstrijdige verklaringen, in de zaak Marianne Vaatstra daarentegen zijn meerdere getuigenverklaringen simpelweg genegeerd ( dat roept de vraag op of u met die genegeerde verklaringen bekend bent?) zoals de heer Pier Hoekstra van het lokale assurantiekantoor die vlak na 24.00 uur al Spencer Sletering zonder Marianne Vaatstra zag. Vervolgens een medewerkster van snackbar ’t Filtsje die rond 24.00 ( sluitingstijd) de drie uur snackbar het Filtsje zag binnenkomen, mevrouw Geke Haarsma waar de fietsen tegen het hek stonden, zag rond 00.30 uur Marianne Vaatstra zonder Spencer Sletering, rond dezelfde tijd zagen elders in Kollum Verry Brouwer en zijn vriendin Spencer Sletering zonder Marianne en zag de eigenaar van eethuis de Pyramide in Kollum rond 01.30 uur Spencer Sletering binnen komen. 

Dat deze mensen dat afzonderlijk van elkaar bedacht hebben gaat er bij mij niet in. Daarbij sluiten de tijden aan. Wat het voor mij ondersteund is het feit dat in deze zaak er getuigen hadden moeten zijn die de drie samen hadden gezien na verlaten van de Paradiso. Wat hebben de volgens het OM ruim 700 getuigen verklaard? 

Waarom zag niemand die drukke koninginnenacht de drie samen in het centrum na de Paradiso te hebben verlaten, 300 m. lopend naar de fietsen. De straten waren uitgestorven? 

Mijnheer Peter van Koppen; U spreekt over de vele dronken mensen die nacht, waarop is dat gebaseerd? Ook op de twee fietsen, een opvallend beeld, zag geen enkele getuige hen, tevens is Jasper Steringa niet fietsend richting Kollum gezien.  

Tot op de dag van vandaag heeft Justitie nooit een andere plek bekend gemaakt waar de fietsen stonden. Over de ontmoeting van Verry Brouwer en vriendin met Wietze en Spencer zonder Marianne Vaatstra kreeg ik onlangs de info dat bij de ontmoeting Spencer Sletering notabene op het fietspad stond.

Me dunkt dat Verry Brouwer 100% zeker Spencer Sletering herkende. Dat u dat alles meent weg te kunnen wuiven komt bij mij vreemd en onwaarschijnlijk over.  

Dan het volgende waarbij ik benieuwd ben naar hoe u dit duidt; 

– onlangs meldde zich bij mij een jonge vrouw, in 1999 was ze 18 jaar. Ik kreeg een opmerkelijk verhaal te horen.    

Deze mevrouw kende Marianne Vaatstra goed. De achtergrond daarvan wil ik nu niet prijsgeven. Zij woonde in een naburig dorp, richting Zwaagwesteinde en was samen met een vriendin ook in de Paradiso te Kollum. Belangrijk: ze wilde ook de volgende avond weer uit, daarvoor moest ze van haar ouders vóór 02.00 uur thuis zijn. Herkenbaar lijkt me. In de Paradiso zocht Marianne Vaatstra contact met mijn getuige haar vriendin. Interessant. Over de aard daarvan laat ik u vooralsnog in het ongewisse. 

Deze beide jonge vrouwen waren op de fiets en fietsten na het tunneltje op de Keningswei in de richting die ook Marianne Vaatstra gefietst zou hebben. Het tijdstip was rond 01.15 uur. Ze spraken tegen elkaar uit dat het heel licht was, bijna daglicht, veroorzaakt door de volle maan. ( dat het OM in het requisitoir beweert dat “de jongens Jasper niet konden zien omdat ze tegen het donker in keken” is dan ook bezijden de waarheid! )

Uit meteorologische gegevens valt te achterhalen dat het zicht zelfs minimaal 900m. was vanwege de volle maan. Dit werd ook door Bauke Vaatstra gezegd die dezelfde nacht nog buiten had gekeken. 

Mijn getuige legde een verklaring af bij de recherche. Toen een hele tijd niets. Later, veel later stonden twee rechercheurs bij haar aan de deur. Ze woonde nog thuis en liet de mannen binnen, haar moeder was ook aanwezig in de woonkamer.

De rechercheurs kwamen met de opmerkelijke boodschap: “Je hebt verklaard dat je rond 01.15 uur langs de Keningswei bent gefietst, je moet daarmee in de war zijn, je moet daar een uur later hebben gefietst”.

Let op: twee rechercheurs kwamen bij deze getuige om haar ervan te overtuigen dat ze een fout tijdstip had genoemd!! 

Ook de moeder die bij dit gesprek aanwezig was kon bevestigen dat het tijdstip van 01.15 uur juist was, met name omdat ook zij nog wist dat de dochter voor 02.00 uur thuis moest zijn. De rechercheurs vertrokken.

Toen ik dit bijzondere verhaal aanhoorde was ik in verwarring. Immers een uur later was het tijdstip van de moord. Later werd het me duidelijk. Het tijdstip van 01.15 uur is het feitelijke tijdstip van de moord en verkrachting.  

Uitleg : de rechercheurs wilden de jonge vrouwen laten denken dat ze daar een uur later langs waren gekomen om de volgende reden; de vriendinnen waren daar rond het feitelijke tijdstip van de moord langs gekomen en hadden helemaal niets gehoord, dat zou, wanneer de moord en verkrachting daar wel in het weiland had plaatsgevonden, zeker het geval geweest moeten zijn. 

Met andere woorden, de moord en verkrachting vonden niet in het weiland plaats en rond 01.15 uur! Overeenkomstig wat zowel Bauke Vaatstra en Spencer Sletering daarover zeiden in Panorama 18 van jaargang 2000: “Marianne is daar niet op die plaats vermoord, maar neergelegd“. Dat verklaart ook de absentie van bloed. Volgens het requisitoir “hoorde Jasper het bloed vloeien“. Het bloed, 3 l. is niet aangetroffen terwijl dat bij de temperatuur 10 cm. boven de grond van onder het vriespunt direct gestold zou zijn. Verklaringen van getuigen zijn onder druk aangepast. Met feiten is dat een stuk lastiger. 

Later, wanneer is onbekend, kreeg het uiteindelijke scenario vorm en schoof de moord een uur op in de tijd. Dus 01.15 uur werd 02.15 uur. Die mogelijkheid was al geschapen op 4 mei 1999 in de uitzending van Opsporing Verzocht. Er moesten daarvoor wel meerdere getuigen “geëlimineerd” worden. Een “prestatie” van formaat. De tijden genoemd door de genegeerde getuigen sluiten naadloos aan bij het feitelijke tijdstip van de moord; rond 01.15 uur.

Tot zover.

Naast deze twee 100% betrouwbare getuigen heb ik een vergelijkbare verklaring, ook die persoon had niet gedronken en ook uit die verklaring kan ik aantonen dat voor de recherche het feitelijke tijdstip van de moord 01.15 uur is.    

Mijnheer Peter van Koppen, is dit nou zo ingewikkeld? Of maak ik een denkfout? U kunt daar uitsluitsel over geven. Ik vraag me af of ook iemand zoals u door tunnelvisie misleid kan worden. 

Tenslotte breng ik u onder de aandacht bijgaand artikel waaraan ook de advocaat van Jasper Steringa de heer mr. Jan Vlug een bijdrage heeft geleverd : 

Advocaten bezorgd over leugens politie – Mr. Online (mr-online.nl)

Jan Vlug (Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters) vindt dat het tijd wordt om een databank aan te leggen met vonnissen over valse processen-verbaal. “Het is echt de bijl aan de wortel van een eerlijk strafproces gelet op de waarde die de rechter hecht aan een proces-verbaal op ambtseed,”

Mijn reactie daar op: is een verklaring welke onder druk is aangepast ook een vals proces-verbaal? In mijn ogen wel. 

Hoogachtend;

de heer P. Postma
Burgum