Open brief aan heer mr. Oebele Brouwer, burgemesteer

Aan de heer mr. Oebele Brouwer, eerder persofficier in de zaak Marianne Vaatstra, thans burgemeester gemeente Achtkarspelen. Overigens dezelfde gemeente waar alles zich afspeelde wat vooraf ging aan de moord en verkrachting.

November vorig jaar haalde u het nieuws omdat u een onderzoek leidde naar de zelfmoord van een undercover agent. Het was een gedegen onderzoek waarvoor u werd gecomplimenteerd.

Rapport: undercoveragenten slecht begeleid, politie faalde in zelfmoordzaak | NOS

In 2002 was u zaaksofficier in de zaak Marianne Vaatstra. Bij uw afscheid van het OM zei u over die zaak:

En toen het een boer bleek te zijn uit een dorp vlakbij, zouden de mensen het lef moeten hebben om excuses aan te bieden. Dat is niet gebeurd en hoeft ook niet meer.

In 2002 was u het die een verzoek ingediend door wijlen Peter R. de Vries voor een grootschalig DNA onderzoek afwees.

Geen groot DNA-onderzoek in zaak Marianne Vaatstra | Trouw

Interessant wat geschreven is door Jan Sterenborg (1949) studeerde ontwikkelingspsychologie(1978) aan de K.U. te Nijmegen:

Wat in de zaak Marianne Vaatstra veelvuldig gebeurd is, is dat informatie zonder argumentatie verdwijnt. Als je je daaraan schuldig maakt, roep je als het ware de complotten zelf op.

Geachte heer mr. Oebele Brouwer, burgemeester;

Al weer langer geleden heb ik gehoor gegeven aan een stemmetje in mij dat over de zaak Marianne Vaatstra zei: “er klopt aantoonbaar veel niet, zoek het uit”. Ik heb onderzoek gedaan en stuitte op veel onjuistheden. Als uitgangspunt gebruikte ik het requisitoir in deze zaak. Het aantal bevindingen, ook op basis van gesprekken die ik voerde met mensen die indertijd een verklaring aflegden, groeide gestaag wat er toe leidde dat ik een website ben begonnen: www.keningswei.nl. In relatief korte tijd bezochten bijna 45.000 bezoekers de website en thans 300 per dag.

Het is ondoenlijk al mijn bevindingen voor het voetlicht te brengen, daarvoor verwijs ik naar de website. Vanwege uw gedegen werk in het onderzoek naar de zelfdoding van de undercover agent verwacht ik dat u mijn vragen met dezelfde voortvarendheid ter hand zult nemen.

Mijn vragen aan u vloeien voort uit Opsporing Verzocht van 4 mei 1999 slechts enkele dagen na de moord.

Vanaf 20.50 ;

Het zijn simpele vragen, waarvoor u vermoedelijk slechts uw geheugen hoeft te raadplegen;

Bij monde van Nelleke van der Kroft zegt het OM dat de drie na het verlaten van dancing de Paradiso fietsten naar Buitenpost.

Daarover de volgende vragen :

* Waar stonden de fietsen van de twee jongens??

Kan het zijn dat het tot op de dag van vandaag achterhouden van de plek waar de fietsen stonden te maken heeft met wat een kroongetuige (overigens geheel door het OM genegeerd) beweerde op .50 van bijgaand filmpje? Namelijk dat de fietsen bij haar voor het hek stonden?

* Opsporing Verzocht wordt met name ingeschakeld om getuigen te vragen zich te melden, dan is het opvallend dat niet werd vermeld dat ze met z’n drieën fietsten op twee fietsen (waarvan één met leeglopende band) en ook niet werd vermeld dat er een fiets was  gestolen op station Buitenpost. Waarom werd dat in 1999 niet vermeld? Kunt u zich voorstellen dat daarmee de indruk wordt gewekt
dat die twee omstandigheden (op twee fietsen en een fiets stelen) later zijn bedacht? Wat is anders de reden? U heeft daarvoor vast een plausibele verklaring.

* Er werd een zwarte herenfiets getoond, echter op een politiefoto staat geen zwarte herenfiets maar een damesfiets met het slot aan het zadel (zie afbeelding). Waarom, wanneer er blijkbaar een damesfiets was aangetroffen, werd een zwarte herenfiets in die uitzending getoond?

Geachte heer mr. Oebele Brouwer; burgemeester van de gemeente Achtkarspelen, ik zie uw inhoudelijke reactie graag tegemoet.

Wanneer u op deze simpele vragen mij antwoord geeft kan ik mogelijk mijn inspanningen staken.

Hoogachtend;

de heer P. Postma

oud leidinggevende Strafsector Rechtbank Leeuwarden.