OPEN BRIEF

Geachte heer mr. Jan Vlug;                                                                                 Burgum 1 september 2023

Inleiding.

Dit schrijven is naar aanleiding van bijgaande zin opgetekend uit uw mond welke ik las in het boek DNAMATCH:

“zelf zat ik nog die avond nog in Nieuwsuur, met nog een doel al die complotdenkers stoppen die beweerden dat Jasper het niet gedaan had”.

Heel vaak las ik deze zin zonder er echt acht op te slaan. Zeer recentelijk sloeg dat om in verbazing; want wat was het belang voor de advocaat van de verdachte om te beletten dat er complot theorieën werden verspreid? Was dat niet vooral het probleem van het OM? Was het schadelijk voor uw verdediging? Had het u niet aan het denken moeten zetten? Zijn de mensen die het lef hebben kritisch te zijn per definitie dom?
Maar in plaats van de “complotters” serieus te nemen meende u ze te moeten bestrijden. Wat was daarvoor de reden? Er zaten, zitten meerdere elementen in die uw cliënt vrij pleiten. Vrijpleiters dat bent u toch? Op of aanmerkingen van “complotters” zouden in mijn ogen weerlegd moeten kunnen worden, dat is de meest effectieve manier mensen de mond te snoeren. Dat gebeurde niet, vervolgens wordt daardoor de visie van een “complotter” bevestigd, dat zou begrijpelijk moeten zijn. Simpel gezegd wordt de vraag : “waarom is het niet zo?” Beantwoord met: “omdat het niet zo is”. Dat zet geen zoden aan de dijk, daar nemen mensen die zich serieus in deze zaak verdiepen geen genoegen mee.

Voorbeelden van aandachtspunten “complotters” (in chronologische volgorde).

1e Het OM houdt als vertrektijd uit de Paradiso aan het tijdstip van 01.30 uur, echter Spencer Sletering communiceerde 01.00 uur. Hoe kan er een discrepantie zijn? Welk tijdstip is het juiste volgens u? Welke partij vertelde niet de waarheid en belangrijk: waarom niet? Ben ik daarom dan een “complotter” wanneer ik daar een vraag over stel?

2e Een getuige beweerde stellig dat de drie vlak na 24.00 uur een snackbar binnen kwamen. Echter het OM stelt dat ze tot 01.30 uur in de Paradiso waren, volgens Spencer Sletering dus tot 01.00 uur. Ik lees nergens een verklaring van getuigen, dat zouden tientallen geweest kunnen zijn, die Spencer Sletering en Marianne Vaatstra samen tussen 24.00 uur en 01.00 uur in de Paradiso hebben gezien. Ben ik dan een “complotter” wanneer ik dat zeer opmerkelijk vind?

3e Iedereen begrijpt dat wanneer de drie op de fiets zouden vertrekken ze eerst komende uit de Paradiso naar hun fietsen moesten lopen. Waarom is zo een simpel gegeven als wáár de fietsen stonden altijd geheim gehouden? Weet u waar de fietsen stonden? Ben ik daarom dan een “complotter” wanneer ik deze voor de hand liggende logische vraag stel.

4e Het relaas van Verry Brouwer en zijn vriendin Tiny de Haan is alleen maar bekend geworden (wat een geluk) door een uitzending van Peter R. de Vries. Ze zagen die nacht Spencer Sletering zonder Marianne Vaatstra nog in Kollum. Spencer Sletering bleek een Houdini, hij was het niet geweest, “het moeten twee andere jongens zijn geweest”. Ben ik dan een “complotter” als het mij verbaast dat de rechercheurs nooit “die twee andere jongens” op hebben kunnen sporen en ik daardoor de conclusie trek dat de versie van Verry Brouwer en Tiny de Haan de waarheid is?

5e Het was een koude nacht, het was vast geen pretje, nooit is bekend gemaakt wat de overweging was om op twee fietsen naar Buitenpost te fietsen. Wie bedacht het, hoe reageerde Marianne Vaatstra op het onprettige vooruitzicht kilometers lang op een oncomfortabele bagagedrager te moeten zitten? Was dat zo belangrijk voor het onderzoek dat de burgers de beweegredenen niet mochten weten? Ben ik daarom dan een “complotter” wanneer ik deze voor de hand liggende logische vraag stel?

6e Die nacht was het vanwege koninginnennacht druk op straat met wandelaars, fietsers en auto’s. Dan valt het op dat er geen enkele verklaring is van een getuige, die de drie samen heeft gezien op twee fietsen. Een opvallend tafereel. Deze getuigen hadden er toch moeten zijn? Ben ik daarom een “complotter” wanneer ik het ontbreken van zulke getuigen opvallend vind?

7e De fietstocht duurde volgens het OM 20 minuten, van 01.30 uur tot 01.50 uur. Datzelfde OM somt vervolgens zelf vier vertragende omstandigheden op: “het fietsen zal niet echt snel zijn gegaan na een dag feestvieren en alcohol drinken”, “ze hebben in Kollum even staan wachten bij een bankje”, “de band liep steeds leeg” en tenslotte: “op station Buitenpost werd een herenfiets (?) gestolen.” Vier vertragende factoren! Neem alleen al “de band liep steeds leeg”. Ook u weet dat een band opgepompt moet worden, meestal steeds vaker. Dat kost behoorlijk tijd. Ook; was er een fietspomp? Juist door die vertragende omstandigheden was het afleggen van die afstand in 15 minuten ( eerst al 5 minuten lopen naar de fietsen) vrijwel onmogelijk. Ben ik dan een “complotter” wanneer ik gefundeerd er ernstig aan twijfel met deze kennis of de fietstocht met deze “hindernissen” in 15 minuten volbracht kon worden?

8e Op station Buitenpost werd een fiets gestolen, nooit is bekend gemaakt van wie dat idee kwam, waarom een herenfiets en waarom ging Spencer niet met Marianne Vaatstra naar zijn ouderlijk huis? Waarom moest dat geheim blijven? Ben ik dan een “complotter” wanneer ik die voor de hand liggende vragen stel?

9e Bij sportpark de Swadde werd uiteindelijk afscheid genomen, waarom daar? (Spencer zou in eerste instantie in het bijzijn van meerdere getuigen gezegd hebben dat het afscheid was bij het tunneltje.) Wat werd er gezegd? Waarom alleen verder? Waarom stond Spencer, die verantwoordelijk voor haar was, dat toe? Ben ik een “complotter” wanneer ik me dat volgens mij terecht afvraag?

10e Ook in het boek DNAMATCH een reconstructie van de rechercheur Ron Rintjema waarin deze stelt dat “binnen 10 seconden nadat Marianne Vaatstra afscheid had genomen van de jongens de dader al achter haar aan fietste”. Wanneer je dit theoretisch benaderd en uitgaat van de snelheid van 15 km. p/u dan is dat 4,2 m. p/s, dan had Marianne Vaatstra in 10 seconden 42 meter afgelegd en fietste Jasper Steringa al achter haar aan. Hij was dus bv vanaf 7 sec. achter haar gaan fietsen, dwz dat zij en hij dus bij het elkaar passeren 29m. van de jongens verwijderd was en deze Jasper Steringa gezien zouden moeten hebben. Wat denkt u waarom de jongens Jasper Steringa niet zagen? Ben ik dan een “complotter” omdat mijn benadering realistisch is?

11e Het OM legt uit waardoor de jongens Jasper niet zagen : “want ze keken tegen het donker in”. Uit eigen onderzoek (meteorologische site) blijkt dat er die nacht vanwege volle maan een zicht was van minimaal 900 meter. Ben ik dan een “complotter” wanneer ik op feitelijke gronden kritiek heb op de bewering van het OM wanneer er gesproken wordt over “donker?” Dat was het aantoonbaar niet.

12e Gezien de reconstructie van de rechercheur Ron Rintjema te lezen in het boek DNAMATCH : “al binnen 10 seconden nadat Marianne Vaatstra afscheid had genomen fietste de dader al achter haar aan”. Dan betekent het dat Jasper Steringa slechts hooguit 30 meter achter Marianne Vaatstra fietste toen hij de achtervolging begon. Het OM zegt daarbij: “hij moest echt hard fietsen om haar in te halen”. Toch was hij nog voor het tunneltje toen hij haar al vanaf de rotonde over een dam naar het fietspad zag fietsen. De afstand tussen de twee was op dat moment 130 meter. Dus van een achterstand van 30 meter bij aanvang van de achtervolging was Marianne Vaatstra in de volgende 800 meter 100 meter uitgelopen op de hard fietsende Jasper Steringa. Ben ik dan een “complotter” wanneer ik dit scenario ernstig in twijfel trek? Lijkt me niet.

13e Volgens het OM fietste Marianne Vaatstra over de rotonde en vanaf de Keningswei fietste ze over een dam weer naar het fietspad. Uit eigen onderzoek, na contact met de gemeente Noard-East Fryslân, blijkt dat de betreffende dam pas in 2011 is aangelegd.Ben ik een “complotter” wanneer ik stel dat Jasper Steringa in 1999 niet Marianne Vaatstra daar fietsend gezien kan hebben simpel omdat die dam er toen niet was?

14e Vanaf de plek na het tunneltje tot waar Jasper Steringa Marianne Vaatstra gestopt zou hebben is het nog 300 meter, dat betekent dat in dezelfde tijd dat zij 300 meter aflegde hij 430 meter af moest leggen, ruim 20 km p/u. in 71 seconden. Daarvoor was Marianne Vaatstra alleen maar op hem uitgelopen. Ben ik een “complotter” wanneer ik zeg dat het vrijwel onmogelijk voor hem was in zijn boerenkleding op zijn “bedrijfsfiets”?

15e In het requisitoir staat dat Marianne Vaatstra werd gestopt door dat Jasper Steringa zijn rechterhand voor haar mond deed, in rapport Akerboom pakte hij haar vast bij de rug van haar jas, in een uitzending van Peter R. de Vries stopte hij haar door de bagagedrager vast te pakken. Kortom drie verschillende versies. Ben ik een “complotter” wanneer ik vind dat er slechts één versie zou moeten zijn?

16e De volgende ochtend zei de vader van Spencer Sletering, Dick Sletering in het telefoongesprek met Bauke Vaatstra dat Spencer zijn fiets met een lekke band in de schuur stond. Dit is van vitaal belang omdat een getuige meende gezien te hebben dat uit Spencer zijn fiets in Kollum de ventielen werden verwijderd. Dus kan die waarneming kloppen. Dan is het van belang te weten, op welke manier was de band “lek”, vanaf welke plek op de route, hoe thuis gekomen? Ben ik een “complotter” wanneer ik dat van belang voor de zaak vindt? Zou ook u dat niet moeten willen weten?

Geachte heer mr. Jan Vlug; deze opsomming sluit ik af met een zeer opmerkelijke tegenstrijdige bijdrage van u zelf. Ik benaderde u omdat ik me afvraag waarom Jasper Steringa, gearresteerd op 18 november tot en met 4 december in beperking moest zitten. Zover ik kan beoordelen ontbrak daarvoor namelijk de juridische noodzaak. De strekking van uw antwoord op mijn vraag per mail was als volgt : “ik was bij alle verhoren aanwezig”. Toen kreeg ik het boek DNAMATCH onder ogen en las op bladzijde 222 : “ik mocht de politieverhoren niet bijwonen, maar ging toch elke dag naar Leeuwarden. Ik ging gewoon op de gang zitten en sprak dan Jasper voor en na het verhoor even.”

Waarom spreekt u zichzelf tegen? Stel u was in een zaak verdachte geweest dan had u zich behoorlijk in de nesten gewerkt. Wat veroorzaakte deze tegenstrijdige uitspraken? Voor de goede orde; beide versies lijken mij overigens onwaarschijnlijk. Ik heb u meermaals om uitleg gevraagd maar u hult zich in stilzwijgen, wat zou u ook moeten antwoorden?

Afsluitend;

hecht ik eraan te vermelden dat voorgaande opsomming onvolledig is, om het leesbaar te houden is dit voldoende. Wat mij betreft ook voldoende om mijn punt te maken. Namelijk dat het woord “complotter”, ook door de OvJ Henk Mous in het requisitoir aangehaald, zeer ten onrechte een negatieve lading heeft gekregen. De voorbeelden welke ik hierboven aanhaal zijn alle goed onderbouwd en alleszins terecht. Deze niet ter harte nemen en het beantwoorden achterwege laten is wat mij betreft een teken van zwakte en feitelijk erkenning van de juistheid.

Door mij van “malicieuze” domheid te betichten (vol van slechtheid) heeft u voor uzelf de lat hoog gelegd. Ik laat vol vertrouwen daar de objectieve lezer een oordeel over vellen.

Mocht u alsnog antwoorden kunnen en willen geven op bovenstaande punten dan zie ik die vanzelfsprekend graag tegemoet. Cliffhanger: de film “de jacht op Jasper Steringa” wordt op dit moment opgenomen. Waar u mij er eens van betichtte de familie Vaatstra leed te berokkenen, wanneer dat het zo zijn is dat omdat ze mij volgen, heb ik u zich voor zover ik weet nog niet afkeurend over deze film horen uitspreken. De impact daarvan zal vele malen groter zijn dan mijn bereik. U zult daar dan ook niet uw medewerking aan willen verlenen vanwege het leed dat het beide families berokkent. Hoewel, ik sluit het echter, u volgend, ook niet uit. Ik zal dan op het puntje van mijn stoel zitten of u daarin gaat zeggen dat u alle verhoren bijwoonde of dat u gaat zeggen dat u er niet bij mocht zijn. “Bezint eer gij begint”?

Hoogachtend;

De heer P. Postma

www.keningswei.nl  150.000 bezoekers en/of de podcast : bijna 7.000 bezoekers