Een vraag aan rechtspsycholoog Peter van Koppen

From: keningswei@yahoo.com <keningswei@yahoo.com>
Sent: Sunday, September 4, 2022 at 09:51:19 AM GMT+2
Subject: Slechts één vraag

Geachte heer Peter van Koppen,

In Fryslân is het volgende gezegde: “oanhâlde as stowrein”.

Ter herinnering; uw openingszin aan mij was: “Tja, in elke zaak kom je bewijs tegen dat ongerijmd* is of tegenstrijdig* . Dat betekent nog niet dat het beslissend of zelfs betrouwbaar bewijs is”.

Einde citaat.

Noot; ongerijmd betekent: in strijd met gezonde verstand, op een absurde manier.

Requisitoir blz. 26: “zij fietst links over de rotonde op het moment dat verdachte nog door de tunnel moet. Hij ziet haar het fietspad weer op rijden (aanvulling: over de dam) en gaat zelf door de tunnel”.

Over deze dam benaderde ik de gemeente Noard East-Fryslân een ambtenaar antwoordde me het volgende:

On Monday, February 7, 2022, 01:14:33 PM GMT+1, @noardeast-fryslan.nl> wrote:

Goede morgen mijnheer P. Postma. Deze dam is aangelegd voor de strooidienst omdat niet alle auto’s door de tunnel passen. Dit is in 2011 aan gelegd. Ik hoop dat u hier verder mee kunt.

Einde bericht.

Geachte mijnheer Peter van Koppen, u bent een autoriteit.

Wikipedia : Peter van Koppen is een Nederlandse rechtspsycholoog, verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te Leiden.

Met het bericht van de ambtenaar van de gemeente Noard-East Fryslân toon ik aan dat wat het OM beweert in het requisitoir onmogelijk waar kan zijn. Is wat ik aantoon “ongerijmd”, dus “in strijd met gezonde verstand, op een absurde manier”? Het lijkt me niet.

Is het tegenstrijdig? Dat is het zeker, het haalt namelijk de bewering van het OM dat Jasper Steringa haar daar zag fietsen compleet overhoop. Sterker nog het kan niet waar zijn. Er was een sloot! Dit, naast andere aantoonbare onwaarheden over de fietstocht. U weet het, er is geen enkel bewijs voor, is dit wat mij betreft het meest cruciale bewijs dat er niet een fietstocht aan de moord is voorafgegaan. Graag zou ik uw professionele reactie hierop ontvangen. U heeft namelijk een reputatie hoog te houden.

Overigens nodig ik u van harte uit deze wandeling samen met mij te doen om u de gelegenheid te geven mij ter plekke te corrigeren. Zo ben ik ook in afwachting van correcties van uw kant naar aanleiding van de podcast. Zoals steeds gezegd; ik wil geen onzin verkondigen.

Bedankt voor uw aandacht.

Hoogachtend;

de heer P. Postma
Burgum