Brief aan het 3D Team

Geachte lezer: mocht u na het lezen van deze uiterst effectieve uitleg nog geen vraagtekens hebben of de veroordeling van Jasper Steringa wel klopt vraag ik u zelf de vraag te stellen: “waarop is mijn 100 % vertrouwen in het NFI, als onderdeel van het OM, eigenlijk op gebaseerd? Laat u het me weten?


 
Aan de leden van het 3D team                                                                              Burgum  7 januari 2023
c.c.de heer Martin Sitalsing  (hem benaderde ik al toen van een functie in Friesland nog geen sprake was, vanwege de indruk die hij op mij maakte; onkreukbaar, recht door zee, integer.)

Disclaimer : Bij wat ik doe aan deze zaak heb ik geen enkel belang. Mijn enige drijfveer is dat ik zeer slecht tegen onrecht kan en in dit geval waarbij men meent de burger om de tuin kunnen te leiden.

Onderwerp : fietsverhaal gefileerd?

Mijne heren:
Ik schrijf dit naar aanleiding van de commotie welke is ontstaan rond de advocaat mr. Khalid Kasem en daarmee annex de dubieuze rol van Peter R. en Royce de Vries. Wat ik wist is nu meer mensen duidelijk; Peter R. de Vries was niet zo integer als wat mensen denken.
Dat is ook de directe link met de zaak Marianne Vaatstra. Voor mij persoonlijk is het moment dat  Peter R. de Vries de kant van het OM koos het interview wat hij had met Verry Brouwer die heel  duidelijk samen met zijn vriendin Spencer Sletering had  gezien zonder Marianne Vaatstra om 00.30 uur te Kollum nabij de tennisvelden. Op het einde van dit interview kwam ook Bauke Vaatstra aan het woord die benadrukte het verhaal niet te geloven en redenen aangaf waarom, tevens gaf deze aan dat hij zelf had gezien dat er vanwege de volle maan het die nacht vrijwel licht was.  Verrry Brouwer kon zelfs de kleding van Spencer Sletering beschrijven. Je zou zeggen geen twijfel mogelijk. De rechercheurs moesten alle trucs uit de kast trekken om dit verhaal, de waarheid, te neutraliseren. Belangrijk!

In plaats van dat Peter R. de Vries Spencer Sletering ontmaskerde met zijn simpele leugen liet hij hem ontsnappen. Was hij vanwege het grote gevaar door het OM “binnen gehaald”? Wat was het gevaar : Verry Brouwer en vriendin zagen Spencer Sletering zonder Marianne Vaatstra. Er werd gegroet en vanwege dat het licht was kon Verry Brouwer de kleding van Spencer Sletering beschrijven! Op de vraag van Peter R. de Vries aan het rechercheteam of ze bekend waren met het verhaal van Verry Brouwer en vriendin kreeg hij als antwoord dat “ze zeker bekend waren met dit verhaal maar het hadden vergeleken met andere getuigenissen en daarom Spencer Sletering geloofden”. Daar kwam het op neer. Wat Peter R. de Vries naliet te vragen is : “welke andere getuigenissen, van wie?” Ik weet vrijwel zeker dat die er namelijk niet zijn. Het was ordinaire bluf. Zoals ik het heb onderzocht begonnen de leugens tegen de burgers aantoonbaar al op 4 mei 1999 Opsporing Verzocht. Drie dagen na de moord! Daarin werd gezegd dat de drie om 01.30 uur de Paradiso verlieten. (Opvallend genoeg werd niet vermeld dat de drie op twee fietsen fietsten en dat op station Buitenpost een fiets was gestolen. Je zou denken wanneer je vraagt om getuigen dit belangrijk was te vermelden). Echter toen Wietze Steenstra werd gevraagd naar de waarneming van Verry Brouwer en Tiny de Haan antwoordde deze : “wij stonden met meer op het fietspad”. Hiermee bekende hij dat ze wel degelijk op het fietspad stonden om 00.30 uur en Opsporing Verzocht de burgers voor had gelogen. Er zouden nog vele leugens volgen. Zoals ik het beoordeel.

2
Wat zei Spencer Sletering op de vraag van Peter R. de Vries over wat Verry Brouwer meende gezien te hebben, namelijk dat Marianne Vaatstra er niet bij was: “wij waren het niet, het moeten twee anderen zijn geweest”. Dat was het foute antwoord, ook al omdat zijn vriend het wel bekende, Spencer Sletering had namelijk een alibi. ( in plaats van vertrek uit de Paradiso om 01.30 uur volgens Opsporing Verzocht had hij in Panorama 18 van jaargang 2000 gezegd dat het vertrek rond 01.00 uur was.)

Conclusie: Spencer Sletering loog; u móet dat geweten hebben, wat was uw rol? Of wat was uw opdracht? Dat hij loog en u dat bedekte had desastreuze gevolgen voor Jasper Steringa. Hoe heeft hij Marianne Vaatstra op de fiets tegen kunnen komen? Hij had dus als antwoord moeten geven: “wij kunnen het niet geweest zijn, want we waren in de Paradiso”. Was hij zich er vanwege de leugens niet van bewust dat hij een alibi had? Ook was het u ontgaan? Vervolgens; waren er inderdaad twee anderen geweest dan waren die opgespoord om het verhaal van Spencer Sletering te bekrachtigen. Ook niet. Dit is een Achilleshiel in de zaak waardoor men het blijkbaar nodig achtte in de docu serie van Discovery daar aandacht aan te besteden in de vorm van een reconstructie door Jan Verkaik.

Ik zal eerlijk zijn, ik heb die docu niet willen kijken, ik wist dat alles uit de kast moest worden getrokken het geloofwaardig te maken. Dat ging dus zover dat er een reconstructie werd bedacht om Wietze en Spencer uit de wind te houden terwijl er een alibi was! Dat noemen had volstaan. Daar hebben zelfs rechercheurs niet bij stilgestaan. Er op gefocust een leugen te maskeren? Het patroon in deze zaak, een rode draad is dat wanneer een leugen wordt verdoezeld een andere leugen zichtbaar wordt. In dit geval stond men er in de ijver het verhaal van Verry Brouwer en vriendin te ontkrachten niet bij stil dat er een alibi was?

Vervolgens nog een reconstructie nu van Ron Rintjema over het begin van de achtervolging van Jasper Steringa op Marianne Vaatstra. Waarom? Dit was zijn conclusie: “Binnen 10 seconden nadat Marianne afscheid had genomen van de jongens fietste de dader al achter haar aan”. In het requisitoir staat “de jongens konden Jasper niet zien want ze keken tegen het donker in, dat is feitelijk aantoonbaar niet waar er was die nacht vanwege de volle maan een zicht van minimaal 900m. dit wordt duidelijk bevestigd door Bauke Vaatstra in het betreffende filmpje van Peter R. de Vries van het interview met Verry Brouwer) Moest het grote publiek zand in de ogen worden gestrooid? Het lijkt daar op.

Ik zal u mijn uitleg niet onthouden; Marianne fietste weg uit stand. Gemiddeld fiets je 4.2 m p/s. Zij was dus na 10 sec. maximaal 42 meter van de jongens verwijderd. Maar… volgens de reconstructie (op basis waarvan eigenlijk?) !) fietste de dader al binnen die 10 seconden achter haar aan. Dan is de vraag vanaf wanneer fietste hij achter haar? Feit is dat hij dus binnen de 42 meter haar tegen kwam. Als dat na 5 seconden was , was hij slechts op 21m. afstand van de jongens. Onbetwist moeten zij hem gezien hebben. Mijn conclusie : het lijkt er op dat de waarneming van Jasper aan het requisitoir is toegevoegd om het scenario aannemelijk te maken?
De logische gevolgtrekking van deze reconstructie is dat Jasper dus zeer dicht achter Marianne Vaatstra fietste. Requisitoir : “hij moest echt hard fietsen om haar in te halen”. Maar… ”Jasper was nog voor de rotonde en zag Marianne links over de rotonde weer het fietspad op fietsen”. Bij het begin van de achtervolging zat hij haar op de hielen ( en moest echt hard fietsen) maar een paar honderd meter verder, hij nog voor het tunneltje, was de achterstand van Jasper 130 m.(!!) Een voorbeeld van wat ik eerder opmerkte: door het ene te willen verklaren klopt iets anders niet meer. Hierdoor moest Jasper Steringa de resterende afstand van 430 meter 22 km p/u fietsen op zijn dienstfiets in zijn boerenkloffie om Marianne Vaatstra in te halen, een prestatie van formaat.

3
Het volgende: de uitgebreide reportage in de Leeuwarder Courant van 4.12 2021. Voor mij onbegrijpelijk dit kijkje in de keuken. Ik noemde het eerder “borstklopperij”. Het leverde mij bruikbare informatie op met name het proces afname wangslijm en de communicatie daaromtrent met het NFI. In het kort : Eerste dag afname 30.09.2012 . Al in de eerste batch gedeeltelijke matches. Voor de rechercheur Jelle Tjalsma aanleiding het NFI opdracht te geven “dozen mannen Steringa met voorrang te behandelen”. Volgens het artikel in deze LC stond Jasper Steringa wangslijm af op de laatst mogelijke dag dus 11.10 2012. ( hier valt het op dat in het boek DNAMATCH de datum afname 08.10.212 wordt genoemd….)  Toen Jasper Steringa op 11.10.2012 zijn wangslijm afstond was de opdracht ”dozen mannen Steringa met voorrang te behandelen” al gegeven . Het juiste batchnummer werd aan het NFI doorgegeven en op basis daarvan had de match er al op 12.10.2012 moeten/kunnen zijn. Maar de match was pas 14.11.2012. Ruim een maand later! De match moet op basis van deze info een maand eerder zijn geweest. Dat sluit aan met de info die ik heb dat een familielid van de familie Vaatstra zich dit liet ontvallen voor 14.11.2012 op de hoogte van de match te zijn. Wat heeft zich afgespeeld?

Overigens vraag ik me ook af waarom er vier dagen is gewacht met de arrestatie van Jasper Steringa in de avond van 18.11.2012. In hetzelfde  krantenartikel stond dat het eigenlijk de bedoeling was dit nog twee dagen later te doen. In een interview met Omrop Fryslân waar Cor Reijenga naar de reden daarvan werd gevraagd zei deze o.a “wy wiene binaud dat er him wat oandwaan soe” en daarom vier
dagen wachten?

Inmiddels deelt zelfs de advocaat mr. Jan Vlug in de malaise: hij schreef mij op mijn vraag over de periode van beperking van Jasper Steringa dat “hij bij alle verhoren aanwezig was”. Vervolgens is in het boek DNAMATCH te lezen dat hij “niet bij de verhoren aanwezig was en op de gang wachtte”. Als gast bij de podcast Napleiten vertelde hij dat hij niet bij de verhoren aanwezig  mocht zijn op de gang
wachtte en dat een week volhield”. Wat staat tenslotte in het requisitoir: “de advocaat was bij alle verhoren aanwezig met uitzondering van de eerste twee”. Opnieuw een keiharde leugen in requisitoir.

Resumerend: de advocaat spreekt zichzelf tegen en spreekt het requisitoir wel de waarheid? Ik ben benieuwd hoe u dit kwalificeert.

Tenslotte het tijdstip van het delict, wanneer rechercheurs tegen getuigen zeggen dat ze “er langs reden rond het tijdstip van de moord” en dat was rond 01.00 uur, dan is het delict toch een uur eerder gepleegd dan gecommuniceerd? Waarom zijn andere getuigen later benaderd om ze te bewegen wat ze hadden verklaard een uur later was geweest? Dus geen 01.00 uur maar 02.00 uur.

Afsluitend: de onschuld van Jasper Steringa staat nota bene in het requisitoir: “tussen de ontdekking van het lichaam en de moord zaten méér dan 9 uren”. U weet nog beter dan ik het tijdstip van de ontdekking, volgens mijn bron, iets voor 10.00 uur was .( in rapport Hans Akerboom staat dat de eerste rechercheur werd verwittigd 10.10 uur. ) Tijdstip ontdekking lichaam 09.55 uur. 9 uren daarvoor is rond 01.00 uur. Geheel overeenkomstig met twee getuigen waar ik afzonderlijk van elkaar contact mee had. Volgens u zelf sliep Jasper Steringa toen nog. Hoe kan hij dan toch de dader zijn?

Mijn schrijven is tot stand gekomen door uiterst logisch  te denken en verbanden te leggen. Mijn schrijven is tot stand gekomen door uiterst logisch te denken en verbanden te leggen. Waar het niet klopt, wat vrijwel niet kan, laat u het me weten? Ik ben benieuwd.

Hoogachtend;
de heer P. Postma