Wat weet u van de moord op Marianne Vaatstra?

marianne-vaatstra-achtergrond-informatie-moordzaak-nieuwe-feiten-friesland-home

De moord op Marianne Vaatstra in het kort…

De moord op Marianne Vaatstra op 1 mei 1999 is een gebeurtenis die vrijwel iedereen wel kent. De opluchting was voelbaar in het hele land toen Jasper S. op 6 december 2012 de moord op Marianne Vaatstra uiteindelijk bekende. Middels een groot DNA onderzoek (destijds een primeur in Nederland) kwam de politie op het spoor van Jasper S. Voor Nederland was daarmee de zaak Marianne Vaatstra afgesloten: Jasper S. is de dader. Maar toch, als u zich verdiept in de informatie die het Openbaar Ministerie verstrekt over de avond van de moord en met name wat het OM heeft achtergehouden én als je nu mensen spreekt die die bewuste avond ook in Kollum aanwezig waren, zijn er tal van vragen te stellen. Vragen die een heel ander licht op de zaak Marianne Vaatstra kunnen laten schijnen. Daarnaast zijn er twee video’s bekend met belangrijke informatie, dit bij elkaar werpt een heel ander licht op de zaak Marianne Vaatstra. Op deze website vindt u hier meer informatie over. Vrijblijvend en zeker niet sturend. Als u zelf relevante informatie heeft en als u deze in vertrouwen wilt delen, neem dan gerust contact op. Ook is er de mogelijkheid om de laatste 1.5 kilometer van de vermeende fietstocht van Marianne Vaatstra mee te lopen. U kunt zich dan zelf een beeld vormen en wellicht werpt de vraag zich op of Jasper S. wel de daadwerkelijke dader is…

PS. Inmiddels is de inhoud van deze  website meerdere keren aan OM, politie, rechters, advocaten, journalisten, deskundigen voorgelegd met het dringende verzoek fouten, tekortkomingen te melden opdat correcties plaats kunnen vinden. Tot op heden is er geen enkel verzoek tot correctie gedaan.

Over Pieter Postma

Voor wat ik doe ik beroep ik me op mijn burgerplicht:
“wettelijke of morele verplichting van burgers om bijvoorbeeld medeburgers die in nood verkeren te helpen”

Mijn argwaan in deze zaak is gewekt in de eerste dagen na de moord, naar aanleiding van deze opmerking van de OvJ mr. Michel Severein : “Voor het OM is er geen enkele aanleiding het AZC in het onderzoek te betrekken”. Dit was natuurlijk een opvallende uitspraak, je weet niet wie de dader is, maar sluit wel direct het AZC uit. Dat is niet logisch. Mijn leven ging verder en de zaak raakte op de achtergrond. Enkele jaren geleden kreeg ik te maken met heftige privé omstandigheden hierdoor kwam mijn gevoel voor rechtvaardigheid sterker terug dan ooit tevoren.

Ik ben me er in gaan verdiepen, las heel secuur regel voor regel het requisitoir (informatie OM) en dan stuit je al snel op onmogelijkheden. Justitie heeft echt aantoonbaar veel getuigen “weggemoffeld”. Daar kunt u ook over lezen. Overigens doe ik dit ‘onderzoek’ niet alleen, ik heb gemotiveerde mensen om me heen. Het toeval wil dat ik leidinggevende ben geweest van de strafsector Rechtbank Leeuwarden, vandaar dat ik de rechters in deze zaak persoonlijk ken. Ook heb ik contact gehad met Henk Mous en Oebele Brouwer. Ik ken de cultuur, dat maakt zaken begrijpelijker. In de tijd dat ik hier mee bezig ben heb ik het OM, het OM Noord-Nederland, Rechtbank Noord Nederland tientallen keren benaderd. Altijd bleef het stil.

Wij tonen op deze website ook de dubbelrol aan van wijlen Peter R. de Vries die er aan meehielp twee kroongetuigen te “neutraliseren” en in mijn ogen Bauke en toen Maaike Vaatstra van hun gerechtvaardigde standpunten af te praten. Dat is zeker voor wat betreft Bauke Vaatstra gelukt. Het valt ook niet mee om daar tegen bestand te zijn. Het is een moeilijk proces waar we me bezig zijn, maar ik haal dan het Friese speekwoord aan : “ Ik hâld oan as stowrein”

Tenslotte: regelmatig bekritiseren mensen mij met deze zaak bezig te zijn, dat mag natuurlijk. Echter wat consequent daarbij uitblijft is dat men mij inhoudelijk terecht wijst. U mag dat doen, ik kan dat niet stoppen, maar zolang dat niet op inhoudelijke gronden is zal ik u moeten negeren. In plaats daarvan kunt u beter uw energie steken om te proberen te begrijpen wat ik publiceer. Bijvoorbeeld: Jasper wist bij de rechtszaak zo weinig, zou dat misschien kunnen omdat hij er niet bij was die bewuste nacht? Denk gerust eens “out of te box”. Bedankt.

Video van kroongetuige Geke uit Kollum.

Het mediaverhaal klopt niet!

Recent hebben we met een grote groep mensen samen met Pieter Postma de laatste 1.5 kilometer van de fietsroute van Marianne Vaatstra verkend. Als snel wordt duidelijk dat het verhaal dat via het Openbaar Ministerie in de media is belandt niet klopt. Ik twijfel nu zelfs helemaal aan de fietstocht die Marianne die bewuste nacht zou hebben gemaakt. Dat de vindplaats niet het plaats delict is, is me nu wel duidelijk. Pieter gaf zelfs aan dat de hele zaak met 1 ventiel had kunnen worden opgelost. Ik kan het iedereen aanraden om eens met Pieter Postma mee te lopen. Hij zet je echt aan het denken.

H. van der Mey


Opvallende aspecten moordzaak Marianne Vaatstra

  • Het Openbaar Ministerie rept over een donkere nacht, Verry Brouwer, Bauke Vaatstra en meerdere getuigen praten over een hele heldere nacht met volle maan.
  • Marianne Vaatstra zou tijdens de fatale fietstocht over de rotonde hebben gefietst en direct daarna het fietspad zijn opgefietst; destijds lang er direct na de rotonde een kleine sloot
  • Er zijn in totaal zo’n 700 getuigen gehoord, velen van hen hebben nooit meer een terugkoppeling gehad van de politie. Geen van alle getuigen hebben noch Jasper noch Marianne, Spencer en Wietse zien fietsen
  • Jasper S. is in 2008 gearresteerd voor joyriding en berecht in 2009. Jasper S. werd verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Eis advocaat: volledig ontoerekeningsvatbaar, zonder TBS… Zeer waarschijnlijk is er in 2008 ook bloed afgenomen, dus DNA. Voor zijn arrestatie – in de avond van 18 november – is hij vooraf 4 dagen geobserveerd. De arrestatie werd verricht door een arrestatieteam
  • Door de verschrikkelijke verwondingen moet Marianne Vaatstra op de plek waar ze gevonden is minstens drie liter bloed verloren hebben. “Jasper hoorde het bloed stromen”. Het bloed is daar niet aangetroffen, wat ook verklaard is door Spencer Sletering (vriend van Marianne Vaatstra) die bij het lichaam was. Dat rechtvaardigt de vraag: is de locatie waar Marianne Vaatstra is gevonden wel plaats delict of is het vindplaats?
  • Zowel Spencer Sletering als ook Bauke Vaatstra verklaarden dat volgens hen de moord niet op die plek heeft plaatsgevonden.

Pieter nodigt u graag uit!

Ik nodig u graag uit om samen de laatste 1.5 kilometer van de fietstocht van Marianne Vaatstra te lopen. Onderweg staan we op een aantal markante punten stil. Ik zal dan aangeven wat het Openbaar Ministerie daarover schrijft. U kunt zich dan zelf een beeld vormen. Loopt u een keer mee? Neem hieronder contact met me op en geef gerust uw interesse aan. Uiteraard is en blijft alles in vertrouwen.