Brief aan mevrouw Van der Molen van het NFI

Mevrouw Marieke van der Molen, NFI

vanwege dat ik publiceer op de website www.keningswei.nl (in relatief korte tijd ruim 37.000 bezoekers, thans 300 per dag) doe ik mijn best dit zo goed mogelijk onderbouwd te doen. Immers ik wil op de website geen onwaarheden publiceren.

Naar mijn mening heb ik via u “het NFI” nadrukkelijk gevraagd of er de garantie is of het DNA van “1999” in de zaak Marianne Vaatstra niet omgewisseld kon worden voor het DNA van Jasper Steringa.

Het antwoord, antwoorden van het NFI behelsde niet de garantie waar ik naar op zoek was, ben. Mevrouw Marieke van der Molen, wanneer u met een mening. conclusie wordt geconfronteerd waar u gerede twijfel bij heeft zult ook u naar onderbouwing vragen. Wanneer die uitblijven wordt u gesterkt in uw gelijk. Dat is ook bij mij in deze onderhavige casus het geval.

Er moet naar mijn mening iets zijn om dat DNA van “1999” te volgen. Expliciet vroeg ik naar bijvoorbeeld logfiles. Ik kreeg via u geen inhoudelijke reactie.

Waarom deze mail? Bij toeval stuitte ik op bijgaand filmpje waarin wordt gesproken over track&trace van een DNA profiel.

Vandaar nogmaals mijn vraag hoe was de “bewaking” van het DNA profiel van “1999” geregeld? Is de historie daarvan in te zien, is überhaupt inzicht in de historie?

( in alle openheid zeg ik u dat ik informatie heb dat een, thans bij mij bekende wijkagente, zich indertijd heeft laten ontvallen dat er van meerdere personen DNA zou zijn aangetroffen)

Met de meeste hoogachting;

de heer P. Postma
oud leidinggevende Strafsector Rechtbank Leeuwarden

—————————————————

Bijlage: