Vragen aan mr. Jan Vlug advocaat Jasper Steringa in de zaak Marianne Vaatstra

26.12.2023

Geachte heer mr. Jan Vlug;

op het einde van het jaar 2023 leek het me een goed plan om alle vragen die ik heb rond uw verdediging van Jasper Steringa samen te vatten in één document. Ik heb geprobeerd dit in chronologische volgorde te doen.

Hier volgen de vragen en/of opmerkingen;

Bent u op ervan op de hoogte dat :
• mevrouw Geke Haarsma in het begin van de avond van 30 april 1999 zag dat de fietsen van beide jongens onklaar werden gemaakt; ( ze stonden tegen het hek voor haar woning aan Voorstraat 7 te Kollum)
• de drie volgens Spencer Sletering ( Panorama 18 jaargang 2000) vertrokken om 01.00 uur uit de Paradiso terwijl het vertrek volgens Opsporing verzocht 4 mei 1999 ( drie dagen na het delict!) was om 01.30 uur. Hoe verklaart u dat?
• een medewerkster van de snackbar ’t Filtsje de drie rond sluitingstijd 24.00 uur zag binnen komen;
• de heer Pier Hoekstra rond 00.15 uur Spencer alleen zag, slepend met fietsen;
• dat rond 00.30 uur mevrouw Geke de Haan Marianne Vaatstra zag zonder Spencer Sletering;
• dat rond hetzelfde tijdstip op enkele honderden meters afstand daarvan Verry Brouwer en zijn vriendin Tiny de Haan Spencer Sletering zagen zonder Marianne Vaatstra?
• het OM steeds beweert dat het een donkere nacht was, terwijl een meteorologische site uitwijst dat er een zicht was van minimaal 900 m;
• mevrouw Geke Haarsma zag dat Spencer Sletering en zijn vriend rond 01.30 uur in de auto stapten van Spencer Sletering zijn moeder?
• de eigenaar van de Pyramide in Buitenpost Spencer Sletering rond 01.30 uur zag binnenkomen? ( afstand met de auto af te leggen in 6 minuten)
• is het niet opmerkelijk dat mevrouw Geke de Haan zag dat de fietsen onklaar waren gemaakt en Spencer Sletering de volgende ochtend op de fiets van zijn moeder ging zoeken? Kunt u zich voorstellen dat ik een verband zie met wat mevrouw Geke de Haan zag? Is dat de reden dat nooit, tot op de dag van vandaag, niet bekend is waar de fietsen van de jongens stonden?
• Vindt u het niet ongeloofwaardig dat in die drukke nacht waar gesproken is met 700 getuigen (bron; requisitoir) echt niemand de drie samen heeft gezien na 24.00 uur?
• Volgens de reconstructie van de rechercheur Ron Rintjema fietste Jasper Steringa al binnen 10 seconden achter haar aan, dat was enkele luttele meters. Enkele honderden meters verder had Jasper Steringa een achterstand van ca. 130 m. Heeft u zich dat wel gerealiseerd en wat is vervolgens uw verklaring daarvoor?
• In het requisitoir staat dat Marianne hem in de rechter ringvinger beet en een druppel bloed op de rechtermouw van haar jas terecht kwam. Vervolgens verplaatste Jasper Steringa met de bloedende vinger ongeveer 16 m. (!) de fiets. Echter op de aangetroffen fiets is niets aangetroffen wat verwijst naar of Jasper Steringa of Marianne Vaatstra. Hoe verklaart u dat?
• In het rapport Hans Akerboom 2006 is vastgesteld dat de verwondingen aan de polsen zijn veroorzaakt door handboeien, wat heeft u met dat gegeven gedaan?
• Een verdwenen tampon zou wellicht zijn meegenomen door een roek, hoe realistisch lijkt u dat?
• Op een voor mij bijzonder en onlogisch moment zou Marianne Vaatstra zich ontdaan hebben van de BH waarmee haar polsen waren gebonden, ( op dat moment lag hij volgens het requisitoir op haar) wat is uw visie daar op?
• Waarom is nooit bekend gemaakt waar de fietsen van de twee jongens stonden? Dit is een bouwsteen van het fietsscenario.
• Meerdere malen heb ik de route die de drie zouden hebben afgelegd ook gefietst, voor de duidelijkheid : ik ben steeds gelopen van de Paradiso naar Voorstraat 7 de enige mij bekende plek waar de fietsen stonden, vanaf daar dus gefietst. Ik heb gefietst, de bepalingen vermeld in het requisitoir in acht nemende , te weten, “even staan wachten bij een bankje” “na een hele dag feestvieren en alcohol drinken zal het fietsen niet echt snel zijn gegaan” van een fiets liep de band steeds leeg” “er werd een fiets gestolen bij station Buitenpost. De fietstocht duurde vanaf vertrek Paradiso 01.30 uur tot aankomst de Swadde 01. 50 uur dus 20 minuten. De wandeling van Paradiso naar Voorstraat 7 duurt 5 minuten.
Resteert 15 minuten voor 5.2. km. Dat kan is mij gebleken nooit lukken de vertragende factoren vermeld in het requisitoir in acht nemende. Ik nodig u van harte uit dit samen te fietsen om het gelijk van het fietsscenario aan te tonen.
• Het OM beweert dat in het weiland twee sporen heen en één spoor terug was. Bent u er mee bekend dat voordat er ook maar één rechercheur was meerdere personen dezelfde route vv hadden afgelegd?
• Toen Peter R. de Vries Spencer Sletering confronteerde met dat Verry Brouwer en Tiny de Haan hem zagen zonder Marianne Vaatstra gaf Spencer Sletering een fout antwoord. Hij zie namelijk : ’’wij waren het niet het moeten twee andere zijn geweest”. Er was maar één correct antwoord mogelijk en natuurlijk het meest voor de hand liggende; in Panorama 18 jaargang 2000 vertelde hij immers dat ze 01.00 uur de Paradiso verlieten? Dust toen hij zonder Marianne Vaatstra was gezien rond 001.30 uur was hij naar eigen zeggen nog in de Paradiso. Maar……dat was niet zijn antwoord!
• Is het u bekend dat onderzocht is of de snijwonden van het slachtoffer passen bij een Herder zakmes?
• In het requisitoir valt te lezen ( blz. 37) dat Jasper Steringa “het bloed uit Marianne hoorde lopen””. Graag verneem ik van u de verklaring wat de reden is dat er op de vindplaats niet enkele liters bloed is aangetroffen.
• Op 29.09.2012 ( 1e dag wangslijmafname) stonden twee neven van Jasper Steringa wangslijm af. Daardoor waren er 02.10.2012 al twee gedeeltelijke matches van “Steringa’s”. Vandaar dat de rechercheur Ron Rintjema opdracht gaf aan het NFI “dozen met mannen Steringa ”met voorrang te behandelen.” Vervolgens stond Jasper Steringa wangslijm af op 11.10.2012 op de laatst mogelijke dag. Het NFI was al bekend met de opdracht “dozen met mannen Steringa” met voorrang te behandelen. Het is voor mij daarom niet te geloven dat bij wangslijm afgestaan 11.10.2012 er pas een match was op 14.11.2012. Wat is uw verklaring daar voor? ( LC 04.12.2021)
• Ondanks herhaaldelijk vragen is het nog steeds niet duidelijk hoe een advocaat uit Deventer de advocaat werd van Jasper Steringa. Uit een opgenomen telefoongesprek met de vader van Jasper Steringa blijkt dat u niet de keus was van de familie Steringa. Hoe is het contact met Jasper Steringa tot stand gekomen?
• Toen ik u benaderde over de tijd dat Jasper Steringa in beperking zat antwoorde u dat u bij alle verhoren aanwezig was geweest. Echter dit staat haaks op onder andere wat u in het boek DNA MATCH beweert en zegt in de podcast Napleiten. Hoe verklaart u dat?
• Misschien meer in het algemeen, maar ook aan u gericht; waar is uw 100% vertrouwen in het NFI op gebaseerd? Er zijn bij mij meerdere artikelen over de slordige organisatie bij het NFI bekend waarbij mensen eenvoudig zich toegang konden verschaffen tot systemen welke fraude/manipulatie mogelijk maakten.
• Bauke Vaatstra en Spencer Sletering zijn beide op de vindplaats aanwezig geweest. Beide beweerden los van elkaar dat op basis van wat ze zagen het delict daar niet gepleegd is. Wat vindt u van de beweringen van de beide personen?
• De volgende dag vond de badmeester in de nabijheid van het zwembad een bebloed trainingsjack en leverde dat op het politiebureau in. Toe hij er later naar vroeg sprak burgemeester Piet Visser hem aan en legde hem het zwijgen op of hij zou zijn baan verliezen. U niet bekend?
• Nergens lees ik dat de ingezette speurhonden liepen in de richting van de Keningswei, dat is toch volgens het OM Jasper Steringa en Marianne Vaatstra vandaan kwamen? Er zijn getuigen die zagen dat de speurhonden richting AZC liepen en dat die actie werd stopgezet door de burgemeester Piet Visser. U niet bekend?
• Jasper Steringa zat 15 dagen in beperking meerdere malen heb ik naar de reden daarvan gevraagd waarbij ik er van uitga dat u als zijn advocaat daar van op de hoogte bent, graag zou ik het antwoord vernemen.
• Volgens mij had u op geen enkele manier zicht op het aantal verhoren, de tijdstippen en de duur daar van. Is dat juist?
• Jasper Steringa is Friestalig is daar rekening mee gehouden?
• Voordat hij werd gearresteerd , door een arrestatieteam ( beeldvorming, hij moest als gevaarlijk afgeschilderd worden?) werd hij enkele dagen geobserveerd. Waarom volgens u werd hij niet direct na de match gearresteerd maar pas vier dagen later?

Afsluitend; ( 33 vragen c.q opmerkingen)

geachte heer mr. Jan Vlug ook u spreekt over “complotters”. U heeft van mij kunnen lezen de vragen en opmerkingen. Is het compleet? Het antwoord daarop is nee. Zijn het belachelijke vragen? Wat mij betreft zijn de vragen voor de hand liggend voor iemand die mijn manier van denken volgt. Veel vragen hadden beantwoord kunnen en moeten zijn. Wanneer je daar terecht over doorvraagt ben je een “complotter.” Laat het dan naar een geuzennaam zijn.
Dat u mij eens betichtte van “malicieuze” domheid komt met bovenstaande vragen c.q. opmerkingen in een wat mij betreft geheel ander daglicht te staan. De vraag is met zoveel simpele terechte vragen of ik inderdaad “malicieus dom” ben. “Wie de schoen past trekke hem aan”?

Bij veel mensen staat uw geloofwaardigheid ter discussie. Wellicht deert het u niet. IJdelheid zo is gebleken is u niet vreemd. Ik kijk uit naar uw inhoudelijke reactie.

Fijne kerstdagen en voor 2024 wens ik een rechtvaardiger Nederland.

Hoogachtend;
De heer P. Postma Burgum