Laster en bedreiging zaak Marianne Vaatstra

Aan alle burgers van Nederland en met name zij die woonachtig zijn in de Friese Wouden

Inmiddels heb ik twee keer aangifte van bedreiging moeten doen, eenmaal bij mij aan de voordeur, een andere keer ben ik fysiek aangevallen op de openbare weg. Van de politie heb ik vanwege de achtergrond van deze zaak weinig te verwachten. Eerder ontving ik al een uitgebreide dreigbrief en met de kerst een veel zeggende kerstkaart. (afbeelding hieronder bijgevoegd). Voor een derde aangifte is de afspraak gemaakt.

Ik word al langere tijd anoniem bedreigd, het dreigement is nu dat mij deze week wat gaat overkomen. Daarnaast wordt op Twitter inmiddels mijn overleden vrouw belasterd, via de anonieme accounts @bustuma en @postmaturtle ik zou zeggen, kijk zelf. Zo verscheen onder andere een rouwadvertentie met smadelijke tekst, dieptepunt een afbeelding van een tamponreclame met de tekst: “deze heeft Annie niet meer nodig”.

Dit bericht is daarvan het directe gevolg. Eerder dan ik om tactische van plan was voel ik me genoodzaakt openheid van zaken te geven over het motief van de bedreigingen en u op de hoogte te brengen omdat u wat voor mij kunt betekenen en recht heeft op de waarheid.

De aanleiding van de bedreigingen kan niet zijn omdat ik aandacht aan de zaak besteed, immers een ieder staat nog vers in het geheugen gegrift de uitzendingen van Discovery. Nee, de bedreigingen komen voort uit het feit dat ik de waarheid aan het licht breng, dit met vele onderbouwde voorbeelden.

Nu to the point:

De zaak Marianne Vaatstra (1999) is vrijwel vanaf het begin door het OM naar haar hand gezet. Echter wat zich vóór de moord heeft afgespeeld was een voldongen feit waar het OM mee moesten dealen.Het is dan ook niet voor niets dat ik daar vanaf het begin van mijn onderzoek op heb gefocust.

Voor wat ik beweer hierbij slechts twee voorbeelden om het simpel te houden, op deze website keningswei.nl zijn er veel te vinden. (website bijna 100.000 bezoekers)

U kunt ook de podcast beluisteren die op 27 juli 2022 “de lucht in ging” met vanaf die dag 1 bezoeker per uur dit 24/7 thans bijna 4.500.

Ik meen aan te tonen het manipuleren van het OM in de zaak van Marianne Vaatstra. Dat is geen sinecure. Dat verklaart mede de bedreiging aan mijn adres welke ik serieus moet nemen.

Voorbeeld 1: direct na de moord werd een fiets in de wal van de sloot aangetroffen. Die fiets was de directe aanleiding bij de zoektocht om in het weiland te zoeken. Het was een damesfiets, zie bijgaande foto.

Over de fiets gingen, zoals dat kan gaan in de nabije omgeving, al snel verhalen over de herkomst van de damesfiets. Met andere woorden; de fiets werd herkend. Dat moest door het OM voorkomen worden, dat paste niet het scenario wat zij voor ogen hadden. Dus moest dat direct in de kiem gesmoord worden. Vandaar deze zaak in Opsporing Verzocht al 4 mei 1999, drie dagen na de moord! In een interview met Omrop Fryslân zei de politie woordvoerder Rambonnet op de opmerking van de reporter dat het opvallend snel was na de moord en dat zoiets normaliter later in Opsporing Verzocht kwam daarop; “omdat de mogelijkheid zich voordeed”.

Het OM maakte gretig van de gelegenheid gebruik en toonde: een herenfiets. (Op YouTube is de uitzending van O.V d.d 4 mei 1999 terug te vinden, vanaf minuut 20 gaat het over de zaak Marianne Vaatstra)

Met het tonen van de herenfiets werd de angel gehaald uit het rondzingende verhaal over de aangetroffen damesfiets en kon verder gebouwd worden aan een scenario. Uiteindelijk werd het requisitoir een krakkemikkig verhaal met meerdere aantoonbare fouten, tekortkomingen. In 2012 toen in november Jasper Steringa werd gearresteerd nam de complete media klakkeloos het OM scenario over.

Voorbeeld 2.

In weekblad Panorama nr. 18 van jaargang 2000 zei Bauke Vaatstra : “ik ben het met Spencer Sletering (Marianne Vaatstra haar vriend) eens dat Marianne niet in het weiland is vermoord maar daar is neergelegd, hij gebruikt het word “gedumpt’.

Wanneer je denkt dat het een verspreking is uit emotie, wordt dat ontzenuwt door een interview van Bauke Vaatstra met Bart Olmer van de Telegraaf 21.12.1999 ( *bijlage), daarin herhaalt Bauke Vaatstra zijn eerder gedane bewering in krachtiger bewoordingen en zegt:

er bijna 100 % zeker van te zijn dat Marianne niet vermoord is op de vindplaats maar in de caravan.
Ze ligt met haar hand onder haar hoofd, dat lijkt me een vreemde houding
Einde citaat.
https://i0.wp.com/rechtiskrom.files.wordpress.com/2021/04/caravantelegraaf.jpg?ssl=1&zoom=2

Wat betekent het dat Bauke Vaatstra met zijn volle verstand beweert dat Marianne Vaatstra niet in het weiland is vermoord? Voor de goede orde: hij is bij haar lichaam geweest en kent de omstandigheden: niet in het weiland vermoord….Dat betekent onder andere dat het bevestigd wat ik aantoon, dat Jasper Steringa haar niet op de fiets kan zijn tegengekomen. Dat is dus Bauke Vaatstra met me eens. Hoe kan Jasper Steringa hij dan de moordenaar zijn? Let op : vanaf het begin van mijn initiatieven de vraag waar ik antwoorden op zoek.

Bauke Vaatstra heeft samen met zijn vrouw lang tegen de rechercheurs gestreden. Al in een vroeg stadium slaagde met name de rechercheur Jan Verkaik er in de kinderen te manipuleren (waarmee?) waardoor ze afstand namen van hun ouders en hen onder druk zetten met de rechercheurs samen te werken.

Uiteindelijk zwichtte Bauke Vaatstra, Marianne Vaatstra haar moeder hield voet bij stuk. Ook Peter R. de Vries koos op een moment welke ik aan kan wijzen de zijde van het OM. Mensen vertrouwden Peter R de Vries, daar is tactisch gebruik van gemaakt om de burgers te beïnvloede.

Situatie nu: ik word serieus bedreigd. De reden daarvoor is simpel: mede door mijn initiatieven wordt steeds duidelijker wat zich heeft voltrokken. Namelijk dat mensen al bij de arrestatie van Jasper Steringa konden weten , wisten dat hij vrijwel onmogelijk de dader kon zijn en zwegen. Onder druk van het OM? Tegen betaling? Ik weet het niet.

Ik benader met grote regelmaat bij de zaak betrokken rechercheurs, ik kreeg eenmaal een reactie van de rechercheur Jan Verkaik, dat had hij beter niet kunnen doen. Ook vandaar de bedreiging aan mijn adres? Moet u zich voorstellen; Bauke Vaatstra werd diverse malen geïnterviewd; bij de arrestatie van Jasper Steringa, bij zijn veroordeling, terwijl hij heel goed kon weten dat de man nooit zijn dochter op de fiets tegen gekomen kon zijn, dat had hij feitelijk zelf gezegd.

Nu dreigt dat uit te komen. Wie mij bedreigen kunnen de mensen zijn die dat konden weten, echter het OM zit hier ook niet op te wachten. De gevolgen zijn dan bijna ook niet te overzien.

Als bijlage (hieronder) treft u aan een opmerkelijke mailwisseling die ik had met de advocaat van Jasper Steringa, de heer mr. Jan Vlug. Ik betrap hem daarbij op een leugen, anders kan ik het niet noemen, dit terwijl hij mij meende te moeten schrijven : “uw malicieuze domheid niet meer aan te kunnen“. Is dit wat men karma noemt?

Wat is er aan de hand? Wat heeft zich werkelijk afgespeeld?

Een ieder die dit leest staat het vrij dit breed uit te zetten, heb het er over. Er moet een eind aan komen. Er is een grens overschreden. Ik ben altijd bereid om een en ander toe te lichten

Hoogachtend;

de heer P. Postma
(oud leidinggevende griffie strafsector Rechtbank Leeuwarden)