Aangetekend

Afdeling Communicatie                                                                                                    Burgum, 26 oktober 2023
Nederlands Forensisch Instituut
Laan van Ypenburg 6
2497 B Den Haag

Onderwerp : bijgaande weergave chronologische volgorde wangslijm; DNA verwantschap onderzoek zaak Marianne Vaatstra.

Geachte;

In de bijlage een overzicht in chronologische volgorde welke ik heb samengesteld uit informatie van met name de betrokken rechercheurs. Natuurlijk heb ik daar zorgvuldigheid in betracht.

U als NFI weet als geen ander of mijn bevindingen correct zijn, vandaar dat ik ze u voorleg ter beoordeling.

Wat ik vervolgens van u mag verwachten is dat u mij, indien mijn weergave niet klopt, daarin zult corrigeren en dit ook onderbouwd. Vanzelfsprekend ontvang ik van u indien u het met mijn weergave eens bent daarvan de bevestiging.

Hoogachtend;

De heer P. Postma Burgum